inbreeding analiza - Princ Vlašića od Haračića

IC4 = 1.5869 %

predak doprinos IC
Max 1.5625% 1.5625%

Broj generacija: 3 4 5 6 7 8

Tinn III od Haračića
BHR B 22744
Bronco-Felix od Haračića
BHR B 21843
Max
BHRB 20539
Lav
BHUR 20328 (RM 532)
Sila
BHUR 20264
Dona
BHUR 20536 (BHR 550)
Begi-Kuki
JUR 20290 (RM 230)
Noa-Žutača
BHUR 20268 (RM 446)
Zana od Haračića
BHRB 21719
Chico
BHRB 20915
Lesi (Šarov-Lesi)
HUR 40192
Bara
BHRB 20707 (RM 296)
Rina
BHRB 20505
Begi-Kuki
JUR 20290 (RM 230)
Gara
BHUR 20267
Vona III od Haračića
BHR 20003
Faraon
BHUR 22212
Hektor
BHRB 21947
Soko
BHUR 20522
Bora - Amanda
BHUR 20637
Figa
BHRB 21577
Bilov od Salkića
BHRB 20610
Fina
BHRB 21195
Coly od Haračića
BHRB 22001
Soko
BHRB 21418
Soko
BHRB0000327; BHUR 20806
Rita
BHRB 20630
Sura
BHUR 21503
Max
BHRB 20539
Stela
BHUR 20409