Litters

1595 results (611 - 620)

‹‹ previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 next ››

19.06.2007. PLANINSKI VITEZ
sire: HUR 41053 male   less than 1/3 Art Zagrebački biseri slika
dam: HUR 41614 (BHUR 20183) female   less than 1/3 Rema Plehan slika
HR 10167 male   Amor Planinski vitez slika
HR 10168 male   CH-HR Archie Planinski vitez slika
HR 10169 male   Aron Planinski vitez slika
HR 10170 male   Astor Planinski vitez slika
HR 10171 male   Alamo Planinski vitez slika
HR 10172 male   Adel Planinski vitez slika
HR 10173 female   Asi Planinski vitez slika
HR 10174 (VDH 09/178Ü0001) female   Ada Planinski vitez slika

15.06.2007.
sire: BHR 20986 male   Roki
dam: BHRB 21751 female   Aska
BHRB 31889 female   Piga slika

12.06.2007. OD VRAN PLANINE
BHR 879 male   Gaj od Vran planine
BHR 878 male   Gusar od Vran planine slika
BHR 881 female   Gora od Vran planine slika

09.06.2007.
sire: BHRB 0000377 male   Riki slika
dam: BHRB 548 female   more than 1/3 Cera od Crne Ramske slika
BHRB 910 male   Justin slika

07.06.2007. OD BOBOVCA
sire: BHR 658 male   less than 1/3 Gigs slika
dam: BHR 22378 female   more than 1/3 JCH-BiH Bambi od Bobovca slika
BHUR 22862 female   Ela od Bobovca slika

07.06.2007.
sire: HUR 41107 male   less than 1/3 CH-HR Hogar The Great All Petrina's slika
dam: HUR 41298 female   less than 1/3 Berta slika
HR 10175 male   Gus slika
HR 10176 male   Gonzo slika
HR 10177 male   Gros
HR 10178 male   Grom slika
HR 10179 female   Gucci slika
HR 10180 female   Gala
HR 10181 female   Giga slika

06.06.2007.
sire: BHUR 21946 male   less than 1/3 CH-BiH Rambo IV Duvanjski slika
dam: BHRB 21431 female   Brunda
BHRB 22878 male   Nadal
BHRB 22876 male   Nando
BHRB 22877 male   Nandor
BHRB 22879 male   Negro
BHRB 22880 male   Nero
BHRB 22875 male   Neron
BHRB 22874 male   Nurejev
BHRB 22881 female   Neva
BHRB 22882 female   Nuša

04.06.2007.
sire: BHRB 0000272 male   less than 1/3 Šaro slika
dam: BHRB 0000382 female   less than 1/3 Tina slika
BHR 915 male   Uncut slika
BHR 916 male   Urban slika
BHR 917 male   Uskok
BHR 918 male   Uzi
BHR 914 female   Ura
BHRB 913 female   Ursa slika

01.06.2007.
sire: BHRB 0000407 male   less than 1/3 Sokol slika
dam: BHRB 0000350 female   more than 1/3 Alpa slika
BHR 890 male   Rundo slika
BHR 892 female   Rega slika

20.05.2007.
sire: HUR 42025 (BHR 19) male   more than 1/3 Kan - Killer Wolfs slika
dam: HUR 41039 female   Bora Ljupkovi tornjaci slika
HUR 41706 male   Toor slika
HUR 41707 male   Tiber slika
HUR 41708 male   Titan
HUR 41709 male   Trenk
HUR 41710 female   Tara slika
HUR 41711 female   Tena slika
HUR 41712 female   Tilda
HUR 41713 female   Teuta
HUR 41714 female   Tina

‹‹ previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 next ››