Legla

1520 rezultata (1 - 10)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 sljedeća ››

06.04.2018. VALA LIBURNA
otac: BHR 1769 mužjak više od trećine tijela Rik slika
majka: HR 10571 ženka više od trećine tijela CH-HR Istra Vala Liburna slika
HR 11760 mužjak plašt Reful Vala Liburna slika
HR 11761 mužjak više od trećine tijela Rujan Vala Liburna slika
HR 11762 ženka više od trećine tijela Ruta Vala Liburna slika
HR 11763 ženka više od trećine tijela Runa Vala Liburna slika

17.03.2018. DALMATINSKI VRISAK
otac: BHR 1910 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR,CHM-SLO,CHM-BiH,CHM FBiH,CHM RS,CH-BiH Lange slika
majka: BHR 2050 ženka više od trećine tijela JCH-HR, JCH-SLO, JCH-MN Utaja slika
HR 11754 mužjak Nox Dalmatinski vrisak slika
HR 11755 mužjak Nubian Dalmatinski vrisak slika
HR 11756 Nimbo Dalmatinski vrisak slika
HR 11757 mužjak Navigo Dalmatinski vrisak slika
HR 11758 ženka Nada Dalmatinski vrisak slika
HR 11759 ženka Nora Dalmatinski vrisak slika

14.03.2018. BOSS-TOR
otac: HR 11395 mužjak JCH-HR Kedon Boss-Tor slika
majka: HR 11301 ženka Bonita Boss-Tor slika
HR 11738 mužjak Faraon Boss-tor
HR 11739 mužjak Face Boss-tor
HR 11740 mužjak Felix Boss-tor
HR 11741 mužjak Ferix Boss-tor
HR 11742 mužjak Flash Boss-tor
HR 11743 ženka Florida Boss-tor
HR 11744 Fiona Boss-tor
HR 11745 ženka Frida Boss-tor
HR 11746 ženka Fortuna Boss-tor
HR 11747 ženka Flora Boss-tor
HR 11748 ženka Fantasy Boss-tor

08.01.2018. ISPOD SVETOG KRIŽA
otac: BHR 1055 mužjak manje od trećine tijela Šute slika
majka: HR 11348 ženka Diva Ispod Svetog Križa slika
HR 11725 mužjak Frutek Ispod Svetog Križa
HR 11726 mužjak Feral Ispod Svetog Križa
HR 11727 mužjak Flavio Ispod Svetog Križa slika
HR 11728 mužjak Februar Ispod Svetog Križa
HR 11729 ženka Frula Ispod Svetog Križa
HR 11730 ženka Fritula Ispod Svetog Križa

30.12.2017. ISPOD SVETOG KRIŽA
otac: HR 11458 (BHR 2135 TOR) mužjak JCH-HR, JCH-SLO, JCH-BIH, CH-HR, CH-FI Tops slika
majka: HR 11177 ženka manje od trećine tijela Daisy Ljupkovi tornjaci slika
HR 11732 ženka manje od trećine tijela Elza Ispod Svetog Križa slika
HR 11733 ženka manje od trećine tijela Esmeralda Ispod Svetog Križa slika
HR 11734 ženka više od trećine tijela Erika Ispod Svetog Križa slika
HR 11735 ženka više od trećine tijela Estera Ispod Svetog Križa slika

04.12.2017. ALL PETRINA'S
otac: BHR 1910 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR,CHM-SLO,CHM-BiH,CHM FBiH,CHM RS,CH-BiH Lange slika
majka: HR 10548 ženka manje od trećine tijela CH-HR Nicole Boss-Tor slika
HR 11716 mužjak Umberto All-Petrina's
HR 11717 mužjak Urgan All-Petrina's
HR 11718 mužjak Uzzy All-Petrina's
HR 11719 mužjak Uriel All-Petrina's
HR 11720 mužjak Ulix All-Petrina's
HR 11721 mužjak Ucass All-Petrina's
HR 11722 mužjak Urienn All-Petrina's
HR 11723 ženka Umelie All-Petrina's

03.11.2017.
otac: HR 11018 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR Victor Boss-Tor slika
majka: HR 11088 ženka manje od trećine tijela JCH-HR Tiara Boss-Tor slika
HR 11705 mužjak Mister slika
HR 11706 mužjak Magnum slika
HR 11707 ženka Myra slika
HR 11708 ženka Milky slika
HR 11709 mužjak Modox slika
HR 11710 ženka Magma slika
HR 11711 ženka Melon slika
HR 11712 mužjak Mason slika
HR 11713 ženka Misty slika
HR 11714 mužjak Master slika
HR 11715 ženka Maple slika

09.10.2017. VALA LIBURNA
otac: HUR 42064 mužjak više od trećine tijela CH-HR, JCH-HR, JCH-SLO , CH-HR-G Burin Vala Liburna slika
majka: HR 10770 ženka manje od trećine tijela JCH-HR, CH-HR Tramontana Vala Liburna slika
HR 11691 mužjak manje od trećine tijela Zvir Vala Liburna slika
HR 11692 mužjak manje od trećine tijela Zvrk Vala Liburna slika
HR 11693 ženka više od trećine tijela Zora Vala Liburna slika
HR 11694 ženka manje od trećine tijela Zima Vala Liburna slika
HR 11695 mužjak više od trećine tijela Zapad Vala Liburna slika
HR 11696 mužjak više od trećine tijela Zmaj Vala Liburna slika
HR 11697 ženka plašt Zrno Vala Liburna slika

08.10.2017. BOSS-TOR
otac: HR 11155 mužjak Simon Dalmatinski vrisak slika
majka: HR 11298 ženka JCH-HR Lejla Boss-Tor slika
HR 11698 mužjak Rambo Boss-Tor
HR 11699 mužjak Romul Boss-Tor
HR 11700 ženka Roma Boss-Tor

04.10.2017. LJUPKOVI TORNJACI
otac: HR 11458 (BHR 2135 TOR) mužjak JCH-HR, JCH-SLO, JCH-BIH, CH-HR, CH-FI Tops slika
majka: HR 11378 ženka Doli Ljupkovi tornjaci
HR 11703 ženka Aba Ljupkovi tornjaci

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 sljedeća ››