Legla

1586 rezultata (111 - 120)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››

06.11.2015.
otac: HUR 41806 (BHR 867) mužjak više od trećine tijela CHM-HR, CH-HR Attila slika
majka: HUR 42091 ženka Rama
HR 11380 (BHR 00837) mužjak JCH-BIH Rolex
HR 11382 mužjak Renne
HR 11386 ženka Roza slika

22.10.2015. BOSS-TOR
otac: HR 11018 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR Victor Boss-Tor slika
majka: HUR 41894 (BHUR 809) ženka manje od trećine tijela Vita slika
HR 11363 mužjak Warior Boss-Tor slika
HR 11364 mužjak JCH-SLO, CH-SLO,GR.CH-SLO Whisper Boss-Tor slika
HR 11365 mužjak Willy Boss-Tor slika
HR 11366 mužjak Wild Boss-Tor slika
HR 11367 mužjak Win Boss-Tor slika
HR 11368 ženka Wanna Boss-Tor slika
HR 11369 ženka JCH-HR, CH-HR Wita Boss-Tor slika
HR 11370 ženka Whitney Boss-Tor slika
HR 11371 ženka Wida Boss-Tor slika
HR 11372 ženka Wendy Boss-Tor slika
HR 11373 ženka Wasya Boss-Tor slika

20.10.2015.
otac: HR 10327 mužjak manje od trećine tijela Amor slika
majka: HR 11032 ženka manje od trećine tijela Tisa slika
HR 11403 mužjak manje od trećine tijela Paša slika
HR 11404 mužjak manje od trećine tijela Princ slika
HR 11405 mužjak manje od trećine tijela Porin slika
HR 11406 mužjak manje od trećine tijela Pan slika
HR 11407 mužjak manje od trećine tijela Pluton slika
HR 11408 mužjak manje od trećine tijela Pariz slika
HR 11409 mužjak manje od trećine tijela Pol slika
HR 11410 ženka više od trećine tijela Pula slika
HR 11411 ženka manje od trećine tijela Palma slika
HR 11412 ženka manje od trećine tijela Polka slika
HR 11413 ženka manje od trećine tijela Paloma slika
HR 11414 ženka manje od trećine tijela Perla slika

06.10.2015. HRVATSKA DIKA
otac: HUR 41900 mužjak više od trećine tijela Tori slika
majka: HR 10469 ženka više od trećine tijela CHM-HR, CH-HR, CH-HR-G, CH-V-HR Kontesa Hrvatska dika slika
HR 11349 ženka više od trećine tijela CH-HR Saga Hrvatska dika slika
HR 11350 ženka više od trećine tijela CH-HR, CH-G-HR, INT-CH Suki Hrvatska dika slika
HR 11351 ženka Sansa Hrvatska dika
HR 11352 mužjak Sirius Hrvatska dika
HR 11353 mužjak Stanis Hrvatska dika slika
HR 11354 mužjak Spock Hrvatska dika slika
HR 11355 mužjak Simpson Hrvatska dika
HR 11356 mužjak Stark Hrvatska dika slika

30.09.2015.
otac: BHR 931 mužjak manje od trećine tijela Šaro slika
majka: neupisana ženka Bura Spaletova
BHRB 0000649 mužjak Tribo slika

25.09.2015. DALMATINSKI VRISAK
otac: HR 10168 mužjak više od trećine tijela CH-HR Archie Planinski vitez slika
majka: HR 11090 (BHR 1238) ženka manje od trećine tijela CH-HR Šiva slika
HR 11357 mužjak Gizmo Dalmatinski vrisak slika
HR 11358 mužjak više od trećine tijela Grof Dalmatinski vrisak slika
HR 11359 mužjak Gestapo Dalmatinski vrisak slika
HR 11360 mužjak Guliver Dalmatinski vrisak slika
HR 11361 mužjak Giani Dalmatinski vrisak slika

10.09.2015.
otac: HR 11094 (BHR 1731) mužjak više od trećine tijela Bojovnik slika
majka: BHRB 1784 ženka Kala
BHRB 34088 ženka Nera slika

22.08.2015. ISPOD SVETOG KRIŽA
otac: HR 10327 mužjak manje od trećine tijela Amor slika
majka: HR 10845 ženka više od trećine tijela Konda Ljupkovi tornjaci slika
HR 11342 mužjak Domino Ispod Svetog Križa slika
HR 11343 mužjak Dux Ispod Svetog Križa slika
HR 11344 mužjak Dongo Ispod Svetog Križa slika
HR 11345 mužjak Dodo Ispod Svetog Križa slika
HR 11346 mužjak Dexter Ispod Svetog Križa slika
HR 11347 ženka Dona Ispod Svetog Križa slika
HR 11348 ženka Diva Ispod Svetog Križa slika

24.07.2015. GROSSMUTTER BERG
otac: HUR 41977 mužjak plašt West Canmontana slika
majka: HUR 42085 ženka JCH-HR Abba Grossmuter Berg slika
HR 11331 mužjak Negro Grossmutter Berg slika
HR 11332 mužjak Nik Grossmutter Berg slika
HR 11333 mužjak Niko Grossmutter Berg
HR 11334 mužjak Norbo Grossmutter Berg slika
HR 11335 ženka Negra Grossmutter Berg slika
HR 11336 ženka Nera Grossmutter Berg

22.06.2015. OD CRNE RAMSKE
otac: BHRB 31875 mužjak CH-BIH Best od Crne Ramske
majka: ženka Mona od Crne Ramske
BHRB 34014 mužjak Bandit od Crne Ramske
BHRB 34018 ženka Bela od Crne Ramske

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››