Legla

1589 rezultata (121 - 130)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››

22.08.2015. ISPOD SVETOG KRIŽA
otac: HR 10327 mužjak manje od trećine tijela Amor slika
majka: HR 10845 ženka više od trećine tijela Konda Ljupkovi tornjaci slika
HR 11342 mužjak Domino Ispod Svetog Križa slika
HR 11343 mužjak Dux Ispod Svetog Križa slika
HR 11344 mužjak Dongo Ispod Svetog Križa slika
HR 11345 mužjak Dodo Ispod Svetog Križa slika
HR 11346 mužjak Dexter Ispod Svetog Križa slika
HR 11347 ženka Dona Ispod Svetog Križa slika
HR 11348 ženka Diva Ispod Svetog Križa slika

24.07.2015. GROSSMUTTER BERG
otac: HUR 41977 mužjak plašt West Canmontana slika
majka: HUR 42085 ženka JCH-HR Abba Grossmuter Berg slika
HR 11331 mužjak Negro Grossmutter Berg slika
HR 11332 mužjak Nik Grossmutter Berg slika
HR 11333 mužjak Niko Grossmutter Berg
HR 11334 mužjak Norbo Grossmutter Berg slika
HR 11335 ženka Negra Grossmutter Berg slika
HR 11336 ženka Nera Grossmutter Berg

22.06.2015. OD CRNE RAMSKE
otac: BHRB 31875 mužjak CH-BIH Best od Crne Ramske
majka: ženka Mona od Crne Ramske
BHRB 34014 mužjak Bandit od Crne Ramske
BHRB 34018 ženka Bela od Crne Ramske

20.06.2015.
otac: HR 10273 mužjak više od trećine tijela CH-HR Negro Cro U Can slika
majka: HUR 42097 (BHR 1886) ženka Linda
HUR 42100 mužjak Aksel
HUR 42101 ženka Atena
HUR 42102 ženka Afrodita
HUR 42103 ženka Anis

16.06.2015.
otac: HR 10273 mužjak više od trećine tijela CH-HR Negro Cro U Can slika
majka: HR 11068 ženka manje od trećine tijela Frida Cro U Can slika
HR 11315 mužjak Mrljo slika
HR 11316 mužjak CH-HR Messi slika
HR 11317 mužjak Max slika
HR 11318 ženka Mona slika
HR 11319 ženka Molly slika
HR 11320 ženka Maggie slika
HR 11321 ženka Melody
HR 11322 ženka Minny

01.06.2015.
otac: BHR 0000626 mužjak Grivo
majka: BHR 1203 ženka Stela
BHRB 0000671 ženka Cita - Rada slika

28.05.2015. ZLATNA ŠAPA
otac: BHRB 32498 mužjak Lari slika
majka: HUR 42793 (BHR 1218) ženka Šindra slika
HR 11323 mužjak više od trećine tijela Zlatna šapa Camen slika

25.05.2015.
otac: BHR 1209 mužjak Tarzan slika
majka: BHR 1261 ženka više od trećine tijela Lara slika
BHR 2036 ženka Joly slika

22.05.2015. LES HAUTS DE MALFORET
otac: HR 11016 mužjak Vito Boss-Tor slika
majka: LOF 2 B.B.H.C. LOF 16 ženka CH-FR Gloss Des Hauts de Malforet
LOF 2 B.B.H.C. LOF 126 mužjak Livan Des Hauts De Malforet
LOF 2 B.B.H.C. LOF 122 mužjak Lou Des Hauts De Malforet
LOF 2 B.B.H.C. LOF 128 mužjak Lucky Dit Lou Des Hauts De Malforet
LOF 2 B.B.H.C. LOF 127 ženka Lana Des Hauts De Malforet
LOF 2 B.B.H.C. LOF 124 ženka Liloo Des Hauts De Malforet
LOF 2 B.B.H.C. LOF 123 ženka Lola Des Hauts De Malforet
LOF 2 B.B.H.C. LOF 125 ženka Loska Des Hauts De Malforet
LOF 2 B.B.H.C. LOF 129 ženka Louna Des Hauts De Malforet
LOF 2 B.B.H.C. LOF 130 ženka Luna Des Hauts De Malforet

21.05.2015. LJUPKOVI TORNJACI
otac: HR 10329 mužjak više od trećine tijela CH-HR Artur Ljupkovi tornjaci slika
majka: HUR 41878 ženka više od trećine tijela Ala Ljupkovi tornjaci slika
HR 11307 mužjak Amor Ljupkovi tornjaci

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››