Legla

1563 rezultata (231 - 240)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 sljedeća ››

24.11.2012. ZLATNA ŠAPA
otac: HUR 41651 mužjak više od trećine tijela CH-HR Gord Zagrebački biseri slika
majka: HR 10065 ženka više od trećine tijela Mila slika
HR 10956 mužjak Opijum Zlatna šapa
HR 10957 mužjak Ocean Zlatna šapa
HR 10958 ženka Oluja Zlatna šapa
HR 10959 ženka Obrva Zlatna šapa
HR 10960 ženka Oboa Zlatna šapa
HR 10961 ženka Oaza Zlatna šapa slika
HR 10962 ženka Opera Zlatna šapa slika

22.11.2012. ASSERTOR UNICUS
otac: HR 10473 mužjak više od trećine tijela CHM-HR, JCH-SLO Riko Boss Tor slika
majka: HR 10207 ženka više od trećine tijela Mery Cro U Can slika
HR 10963 ženka Astraia Assertor Unicus slika
HR 10964 ženka Amaltheia Assertor Unicus slika
HR 10965 ženka Aventia Assertor Unicus slika
HR 10966 ženka Aithra Assertor Unicus slika
HR 10967 ženka Aura Assertor Unicus slika
HR 10968 ženka Anaia Assertor Unicus slika
HR 10969 mužjak Apollo Amor Assertor Unicus slika

16.11.2012. TEJAKES
otac: HR 10673 (FI46418/11) mužjak manje od trećine tijela FI-CH Leonardo slika
majka: HR 10625 (FI51986/11) ženka više od trećine tijela CH-FIN, SE UCh Numa Hrvatska dika slika
FI11425/13 mužjak Tejakes Arthur
FI11426/13 ženka Tejakes Arla

05.11.2012.
otac: HUR 42088 (BHRB 0000569) mužjak manje od trećine tijela Medo slika
majka: BHR 838 ženka Liva slika
BHR 0000620 ženka Bela

16.10.2012.
otac: BHR 1110 mužjak manje od trećine tijela Kan-Šarov slika
majka: BHR 32324 ženka manje od trećine tijela Borovka od Crne Ramske slika
BHR 1682 ženka Puma

27.09.2012. OD VRAN PLANINE
otac: BHR 763 mužjak manje od trećine tijela Ban od Vran planine slika
majka: BHR 1197 ženka Lota slika
BHR 1707 mužjak Car od Vran Planine slika
BHR 1711 mužjak Cezar od Vran Planine

18.09.2012.
otac: BHRB 0000578 mužjak više od trećine tijela Zulu slika
majka: BHRB 22424 ženka Buba
BHR 1756 mužjak Roki
BHR 1758 ženka manje od trećine tijela Rega slika

06.09.2012. MALOWANA IZBA
otac: HR 10499 (PKR.WU.II - 109281) mužjak manje od trećine tijela CHPL Popaj Cro U Can
majka: HR 10506 (PKR.WU.II - 101376) ženka manje od trećine tijela CHPL, ZWPL, MLCHPL Tonja Cro U Can
PKR.WU.II-14528 mužjak Acromion Malowana Izba
PKR.WU.II-14530 mužjak Ajwar Malowana Izba
PKR.WU.II-14527 mužjak Ali-Baba Malowana Izba
PKR.WU.II-14529 mužjak Aslan Malowana Izba
PKR.WU.II-14531 ženka JCH, CH PL Ale Baba Malowana Izba slika
PKR.WU.II-14532 ženka Aqua Vita Malowana Izba

01.09.2012. VALA LIBURNA
otac: HUR 41651 mužjak više od trećine tijela CH-HR Gord Zagrebački biseri slika
majka: HUR 41915 ženka manje od trećine tijela JCH-HR, CH-HR Vila Velebita Vala Liburna slika
HUR 42064 mužjak više od trećine tijela CH-HR, JCH-HR, JCH-SLO , CH-HR-G Burin Vala Liburna slika
HUR 42065 mužjak manje od trećine tijela Bokun Vala Liburna slika
HUR 42066 mužjak plašt Badem Vala Liburna slika
HUR 42067 mužjak manje od trećine tijela Bodul Vala Liburna slika
HUR 42068 mužjak plašt Bombon Vala Liburna slika
HUR 42069 ženka više od trećine tijela Bonaca Vala Liburna slika
HUR 42070 ženka više od trećine tijela Balada Vala Liburna slika
HUR 42071 mužjak više od trećine tijela Balkan Vala Liburna slika
HUR 42072 mužjak plašt Baraba Vala Liburna slika

01.09.2012.
otac: BHRB 22837 mužjak Vir
majka: BHRB 23034 ženka Odra
BHR 40730 mužjak Medi

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 sljedeća ››