Legla

1586 rezultata (791 - 800)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››

21.06.2005.
otac: BHRB 30534 mužjak manje od trećine tijela Aga slika
majka: BHUR 20843 ženka Šiba slika
BHR 555 mužjak Šargo
BHR 554 mužjak Šarov
BHR 557 mužjak Šero
BHR 556 mužjak Šibo
BHR 551 ženka Šara
BHR 552 ženka Šarka
BHR 553 ženka Šiba

16.06.2005.
otac: HUR 40792 mužjak više od trećine tijela Udo slika
majka: HUR 40831 ženka više od trećine tijela Luna
HUR 41516 mužjak Minotaur
HUR 41517 mužjak Merlin slika
HUR 41518 mužjak više od trećine tijela Merkur slika
HUR 41519 mužjak Mars
HUR 41520 mužjak više od trećine tijela Musa slika
HUR 41521 ženka Mercedes
HUR 41522 ženka plašt Maggy
HUR 41523 ženka Mia
HUR 41524 ženka Mulan

15.06.2005.
otac: neupisan mužjak Medo slika
majka: neupisana ženka Gara
BHRB 0000377 mužjak Riki slika

08.06.2005.
otac: BHUR 21307 mužjak CH-BIH Šarov Mujagin
majka: BHUR 20871 ženka CHM-BIH Anda
BHRB 22105 mužjak Dundo

07.06.2005.
otac: BHRB 0000355 mužjak manje od trećine tijela Rundo slika
majka: BHR 161 ženka plašt Arna slika
BHR 617 mužjak plašt Ban slika
BHR 615 mužjak Bil

05.06.2005.
otac: BHUR 21619 mužjak Bobi slika
majka: BHUR 21505 ženka Sivka
BHUR 22365 ženka manje od trećine tijela JCH-BIH Bela Miškina slika

04.06.2005. OD HARAČIĆA
otac: BHUR 21496 mužjak Soko slika
majka: BHUR 20932 ženka Bobita
BHR 22086 mužjak više od trećine tijela Hondo od Haračića slika

02.06.2005.
otac: BHUR 21307 mužjak CH-BIH Šarov Mujagin
majka: BHUR 21989 ženka Linda
BHUR 22101 mužjak Aldi
BHUR 22098 mužjak Amor
BHUR 22100 mužjak Andi
BHUR 22099 mužjak Aron

01.06.2005.
otac: BHR 170 mužjak više od trećine tijela Tin od fra Petra slika
majka: HUR 40908 ženka Oxa Riva's Dogs slika
BHRB 0000411 ženka više od trećine tijela Lara slika
BHRB 31233 ženka CH BiH, CH SCG Tina slika

30.05.2005. OD CRNE RAMSKE
otac: HUR 41531 (BHUR 20841) mužjak više od trećine tijela CH-BiH, CH-HR Šaro-Grivo slika
majka: BHR 211 ženka Arna slika
BHR 550 mužjak više od trećine tijela Car od Crne Ramske slika
BHRB 548 ženka više od trećine tijela Cera od Crne Ramske slika
BHR 546 ženka JCh-BIH Cica od Crne Ramske slika
BHR 549 ženka Cita od Crne Ramske
BHR 547 ženka Cura od Crne Ramske

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››