Legla

1561 rezultat (91 - 100)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 sljedeća ››

06.10.2015. HRVATSKA DIKA
otac: HUR 41900 mužjak više od trećine tijela Tori slika
majka: HR 10469 ženka više od trećine tijela CHM-HR, CH-HR, CH-HR-G, CH-V-HR Kontesa Hrvatska dika slika
HR 11349 ženka više od trećine tijela CH-HR Saga Hrvatska dika slika
HR 11350 ženka više od trećine tijela CH-HR, CH-G-HR, INT-CH Suki Hrvatska dika slika
HR 11351 ženka Sansa Hrvatska dika
HR 11352 mužjak Sirius Hrvatska dika
HR 11353 mužjak Stanis Hrvatska dika slika
HR 11354 mužjak Spock Hrvatska dika slika
HR 11355 mužjak Simpson Hrvatska dika
HR 11356 mužjak Stark Hrvatska dika slika

30.09.2015.
otac: BHR 931 mužjak manje od trećine tijela Šaro slika
majka: neupisana ženka Bura Spaletova
BHRB 0000649 mužjak Tribo slika

25.09.2015. DALMATINSKI VRISAK
otac: HR 10168 mužjak više od trećine tijela CH-HR Archie Planinski vitez slika
majka: HR 11090 (BHR 1238) ženka manje od trećine tijela CH-HR Šiva slika
HR 11357 mužjak Gizmo Dalmatinski vrisak slika
HR 11358 mužjak više od trećine tijela Grof Dalmatinski vrisak slika
HR 11359 mužjak Gestapo Dalmatinski vrisak slika
HR 11360 mužjak Guliver Dalmatinski vrisak slika
HR 11361 mužjak Giani Dalmatinski vrisak slika

10.09.2015.
otac: HR 11094 (BHR 1731) mužjak više od trećine tijela Bojovnik slika
majka: BHRB 1784 ženka Kala
BHRB34088 ženka Nera

22.08.2015. ISPOD SVETOG KRIŽA
otac: HR 10327 mužjak manje od trećine tijela Amor slika
majka: HR 10845 ženka više od trećine tijela Konda Ljupkovi tornjaci slika
HR 11342 mužjak Domino Ispod Svetog Križa slika
HR 11343 mužjak Dux Ispod Svetog Križa slika
HR 11344 mužjak Dongo Ispod Svetog Križa slika
HR 11345 mužjak Dodo Ispod Svetog Križa slika
HR 11346 mužjak Dexter Ispod Svetog Križa slika
HR 11347 ženka Dona Ispod Svetog Križa slika
HR 11348 ženka Diva Ispod Svetog Križa slika

24.07.2015. GROSSMUTTER BERG
otac: HUR 41977 mužjak plašt West Canmontana slika
majka: HUR 42085 ženka JCH-HR Abba Grossmuter Berg slika
HR 11331 mužjak Negro Grossmutter Berg slika
HR 11332 mužjak Nik Grossmutter Berg slika
HR 11333 mužjak Niko Grossmutter Berg
HR 11334 mužjak Norbo Grossmutter Berg slika
HR 11335 ženka Negra Grossmutter Berg slika
HR 11336 ženka Nera Grossmutter Berg

22.06.2015. OD CRNE RAMSKE
otac: BHRB 31875 mužjak CH-BIH Best od Crne Ramske
majka: ženka Mona od Crne Ramske
BHRB 34014 mužjak Bandit od Crne Ramske
BHRB 34018 ženka Bela od Crne Ramske

20.06.2015.
otac: HR 10273 mužjak više od trećine tijela CH-HR Negro Cro U Can slika
majka: HUR 42097 (BHR 1886) ženka Linda
HUR 42100 mužjak Aksel
HUR 42101 ženka Atena
HUR 42102 ženka Afrodita
HUR 42103 ženka Anis

16.06.2015.
otac: HR 10273 mužjak više od trećine tijela CH-HR Negro Cro U Can slika
majka: HR 11068 ženka manje od trećine tijela Frida Cro U Can slika
HR 11315 mužjak Mrljo slika
HR 11316 mužjak CH-HR Messi slika
HR 11317 mužjak Max slika
HR 11318 ženka Mona slika
HR 11319 ženka Molly slika
HR 11320 ženka Maggie slika
HR 11321 ženka Melody
HR 11322 ženka Minny

01.06.2015.
otac: BHR 0000626 mužjak Grivo
majka: BHR 1203 ženka Stela
BHRB 0000671 ženka Cita - Rada slika

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 sljedeća ››