Legla

1586 rezultata (501 - 510)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››

05.09.2008. BOSS-TOR
otac: HUR 41651 mužjak više od trećine tijela CH-HR Gord Zagrebački biseri slika
majka: HR 10077 ženka plašt Gala slika
HR 10333 mužjak više od trećine tijela Bos Boss Tor slika
HR 10334 mužjak Bull Boss Tor slika
HR 10335 ženka Brita Boss Tor slika
HR 10336 ženka Bambina Boss Tor slika
HR 10337 (BHR 21030) ženka više od trećine tijela Brina Boss Tor slika
HR 10338 (WS41278901) ženka Bea Boss Tor slika
HR 10339 ženka više od trećine tijela CHM-HR, CH-HR Bena Boss Tor slika
HR 10340 ženka manje od trećine tijela Beka Boss Tor slika
HR 10341 ženka Bia Boss Tor slika

01.09.2008.
otac: BHRB 22686 mužjak Ness
majka: BHUR 22046 ženka Alfa
BHR 20033 mužjak Astor

25.08.2008.
otac: HUR 41181 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Mrki Hrvatsko blago slika
majka: HUR 41463 ženka Dobra Cro U Can
BHRB 32143 ženka Bisa

22.08.2008. LJUPKOVI TORNJACI
otac: HR 10150 mužjak CHM-HR, CH-HR Stam III od Haračića slika
majka: HUR 41482 ženka manje od trećine tijela CHM-HR Sanja Ljupkovi tornjaci slika
HR 10328 mužjak više od trećine tijela Aga Ljupkovi tornjaci slika
HR 10329 mužjak više od trećine tijela CH-HR Artur Ljupkovi tornjaci slika
HR 10331 ženka manje od trećine tijela Anja Ljupkovi tornjaci slika

19.08.2008.
otac: HUR 41573 mužjak manje od trećine tijela Zeus slika
majka: HR 10132 ženka više od trećine tijela Rina slika
HR 10321 mužjak manje od trećine tijela Astor slika
HR 10322 ženka manje od trećine tijela Astoria slika
HR 10323 ženka manje od trećine tijela Afrodita slika
HR 10324 mužjak manje od trećine tijela Ares slika
HR 10325 mužjak manje od trećine tijela Aron slika
HR 10326 ženka manje od trećine tijela Ariela slika
HR 10327 mužjak manje od trećine tijela Amor slika

11.08.2008.
otac: BHR 471 mužjak manje od trećine tijela Šaro slika
majka: BHRB 0000442 ženka Lenia slika
BHRB 0000570 mužjak Šaro

19.07.2008.
otac: BHUR 22212 mužjak manje od trećine tijela CH-BiH Faraon slika
majka: BHR 639 ženka manje od trećine tijela Astra slika
BHR 820 mužjak manje od trećine tijela Bil slika

18.07.2008.
otac: BHRB 0000448 mužjak plašt Grivo slika
majka: BHR 79 ženka više od trećine tijela Amba slika
BHUR 811 mužjak Reks
BHUR 813 mužjak manje od trećine tijela Reni slika
BHUR 814 mužjak Romo slika
BHUR 812 mužjak Ronko slika
BHUR 817 ženka plašt Rana slika
BHUR 816 ženka plašt Rina slika
BHUR 815 ženka Ronka

16.07.2008. OD CRNE RAMSKE
otac: BHUR 21351 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Amor slika
majka: BHR 662 ženka Munja od Crne Ramske slika
BHRB 31962 mužjak Amor od Crne Ramske
BHRB 31963 ženka manje od trećine tijela JCH-BiH Alka od Crne Ramske slika

10.07.2008. VALA LIBURNA
otac: HUR 40759 mužjak plašt Ron Tornjaci slika
majka: HUR 41669 (BHR 667) ženka više od trećine tijela CHM-HR, CH-HR, JEW '07 Kanga slika
HUR 41831 ženka plašt CH-HR Sika Vala Liburna slika
HUR 41832 ženka plašt Silba Vala Liburna slika
HUR 41833 mužjak manje od trećine tijela CH-HR, CHM-HR Sjever Vala Liburna slika
HUR 41834 (DK 20909/2008) mužjak plašt Suton Vala Liburna slika
HUR 41835 (DK 20908/2008) mužjak plašt Svid Vala Liburna slika

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››