Legla

1561 rezultat (551 - 560)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 sljedeća ››

16.09.2007.
otac: BHUR 22069 mužjak Hadi
majka: BHRB 22514 ženka Mikica slika
BHRB 23002 mužjak manje od trećine tijela Aci slika
BHRB 23004 mužjak Albi slika
BHRB 23008 ženka manje od trećine tijela Anda slika

16.09.2007.
otac: HUR 41054 mužjak manje od trećine tijela Ch-HR. Amon Zagrebački biseri slika
majka: HUR 41372 ženka Alma King-Tor Croatia
HR 10239 mužjak više od trećine tijela Bongo slika

15.09.2007.
otac: BHRB 0000272 mužjak manje od trećine tijela Šaro slika
majka: BHRB 0000412 ženka Šara
BHR 690 mužjak Dalton
BHR 689 mužjak manje od trećine tijela Dan slika
BHR 688 mužjak Dingo
BHR 692 ženka manje od trećine tijela Dora slika

14.09.2007. CRO U CAN
otac: HUR 41229 mužjak Bleki iz srca Slavonije
majka: HUR 41608 ženka više od trećine tijela Jani Cro U Can slika
HR 10229 mužjak Samson Cro U Can
HR 10230 mužjak Sem Cro U Can
HR 10231 mužjak Simba Cro U Can
HR 10232 mužjak Sokrat Cro U Can
HR 10233 mužjak Spartak Cro U Can
HR 10234 ženka Sani Cro U Can
HR 10235 ženka Snjeguljica Cro U Can slika
HR 10236 ženka Sofa Cro U Can
HR 10237 ženka manje od trećine tijela Sisi Cro U Can slika
HR 10238 mužjak Sokol Kupreški Cro U Can slika

14.09.2007.
otac: BHRB 21418 mužjak više od trećine tijela Soko slika
majka: BHRB 21574 ženka Taka
BHR 22970 ženka Dea slika
BHRB 22971 ženka Dona

10.09.2007.
otac: BHR 104 mužjak više od trećine tijela CH-BiH Roni slika
majka: BHRB 22385 ženka Astra-Šara
BHRB 22960 mužjak manje od trećine tijela Ch- BiH Sultan slika

08.09.2007. OD HARAČIĆA
otac: BHUR 22212 mužjak manje od trećine tijela CH-BiH Faraon slika
majka: BHRB 22001 ženka Coly od Haračića slika
BHR 20000 mužjak Vondo III od Haračića
BHR 20003 ženka Vona III od Haračića slika

05.09.2007. OD SALKIĆA
otac: BHRB 22515 mužjak Bilov
majka: BHUR 21441 ženka više od trećine tijela JCH-BiH Babuška od Salkića slika
BHRB 31970 mužjak Ugar od Salkića

04.09.2007.
otac: BHRB 0000395 mužjak manje od trećine tijela Šaro slika
majka: BHRB 31233 ženka CH BiH, CH SCG Tina slika
BHRB 31766 mužjak više od trećine tijela Beni slika
BHRB 31767 mužjak Bili slika
BHRB 31768 ženka manje od trećine tijela Beta slika
BHRB 31769 ženka Buba slika

04.09.2007.
otac: HUR 40637 mužjak manje od trećine tijela Lux King-Tor Croatia slika
majka: HUR 41281 ženka plašt Tea Ljupkovi tornjaci slika
HUR 41762 mužjak manje od trećine tijela Astor slika
HUR 41763 mužjak manje od trećine tijela Atila slika
HUR 41764 mužjak plašt Aron slika
HUR 41765 mužjak plašt Arko slika
HUR 41767 ženka manje od trećine tijela Astra

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 sljedeća ››