Legla

1586 rezultata (1071 - 1080)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››

13.04.2002.
otac: BHRB 20539 mužjak Max
majka: BHUR 20840 ženka više od trećine tijela Šara slika
BHR 21222 mužjak Cezar slika
BHUR 21224 ženka Ceta
BHR 21223 ženka više od trećine tijela Cita - Bjanka slika

13.04.2002.
otac: BHUR 20531 mužjak Dark-Šarov
majka: BHUR 20840 ženka više od trećine tijela Šara slika
BHUR 21224 ženka Ceta

11.04.2002.
otac: HUR 40428 mužjak više od trećine tijela Arf Zagrebački biseri
majka: HUR 40444 ženka više od trećine tijela Rena Zagrebački biseri slika
HUR 40974 mužjak plašt Kastor slika
HUR 40975 mužjak plašt Kord slika
HUR 40976 ženka plašt Kora
HUR 40977 ženka više od trećine tijela Kira
HUR 40978 ženka više od trećine tijela Kala
HUR 40979 ženka više od trećine tijela Kana slika
HUR 40980 ženka plašt Korda

11.04.2002. RIVA'S DOGS
otac: HUR 40351 mužjak više od trećine tijela CH-HR Medo King-Tor Croatia slika
majka: HUR 40182 ženka više od trećine tijela Riva Zagrebački biseri slika
HUR 40996 mužjak Princ Bak Riva's Dogs
HUR 40997 mužjak Pan Riva's Dogs
HUR 40998 ženka Pika Riva's Dogs
HUR 40999 ženka Pira Riva's Dogs
HUR 41000 ženka Pina Riva's Dogs

04.2002.
BHRB 0000325 ženka Šara slika

28.03.2002.
otac: HUR 40587 (BHUR 21327) mužjak više od trećine tijela Miki slika
majka: HUR 40924 (BHUR 20775) ženka Uma
BHR 16 mužjak Ari
BHR 17 ženka Ara
BHR 15 ženka Arna

27.03.2002. IZ SRCA SLAVONIJE
otac: HUR 40474 mužjak manje od trećine tijela Born to Win All-Petrina's slika
majka: HUR 40588 ženka Meri slika
HUR 40970 mužjak Sony iz srca Slavonije
HUR 40971 mužjak Sandi iz srca Slavonije
HUR 40972 ženka Stela iz srca Slavonije
HUR 40973 ženka manje od trećine tijela CH-HR Sara Iz srca Slavonije slika

22.03.2002.
otac: HUR 40529 mužjak Ark
majka: BHUR 20533 ženka Drena-Bela
BHUR 21218 mužjak Ringo
BHUR 21217 mužjak Roki
BHUR 21219 mužjak Roko
BHUR 21200 mužjak Roni

17.03.2002.
BHUR 21566 mužjak Roki

01.03.2002.
otac: HUR 40361 mužjak Grom
majka: BHUR 20535 ženka Darka
BHUR 21184 mužjak Rino
BHUR 21183 mužjak Rok
BHUR 21182 mužjak Roni
BHUR 21185 ženka Riva

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››