Legla

1563 rezultata (471 - 480)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 sljedeća ››

13.10.2008.
otac: BHRB 31539 mužjak manje od trećine tijela Ajax slika
majka: BHRB 653 ženka više od trećine tijela Bura slika
BHR 850 ženka više od trećine tijela Pepa slika

07.10.2008.
otac: neupisan mužjak Solan
majka: BHRB 0000397 ženka više od trećine tijela Tina slika
BHR 855 mužjak više od trećine tijela Kruz slika

05.10.2008.
otac: HUR 41632 (BHR 637) mužjak više od trećine tijela CH-HR Soni slika
majka: HUR 41039 ženka Bora Ljupkovi tornjaci slika
HUR 41838 mužjak Gandalf slika
HUR 41839 ženka Gita slika

04.10.2008.
otac: HUR 41632 (BHR 637) mužjak više od trećine tijela CH-HR Soni slika
majka: HUR 41594 ženka više od trećine tijela Đina slika
HUR 41840 mužjak Bono slika
HUR 41841 mužjak Bond slika
HUR 41842 ženka Boa slika
HUR 41843 ženka Buga slika
HUR 41844 ženka Buba slika

03.10.2008. OD HARAČIĆA
otac: BHUR 22212 mužjak manje od trećine tijela CH-BiH Faraon slika
majka: BHRB 21719 ženka Zana od Haračića slika
BHRB 23303 ženka Djinga IV od Haračića slika

28.09.2008. OD HARAČIĆA
otac: BHUR 22212 mužjak manje od trećine tijela CH-BiH Faraon slika
majka: BHRB 22001 ženka Coly od Haračića slika
BHR 20026 mužjak manje od trećine tijela Cezar IV od Haračića slika
BHR 20027 mužjak Condor IV od Haračića slika
BHR 20028 ženka Coly IV od Haračića slika

28.09.2008.
otac: BHRB 31470 mužjak Sibir slika
majka: BHRB 21661 ženka plašt Etna slika
BHRB 23285 mužjak više od trećine tijela Dag slika
BHRB 23286 mužjak Dak
BHRB 23387 mužjak Dini
BHRB 23288 mužjak Doni
BHRB 23289 mužjak Dren
BHRB 23289 mužjak Drim

12.09.2008.
otac: BHUR 22212 mužjak manje od trećine tijela CH-BiH Faraon slika
majka: BHRB 0000394 ženka više od trećine tijela Zana slika
BHR 834 mužjak Lido
BHR 835 ženka Landra slika
BHR 837 ženka manje od trećine tijela Latria slika
BHR 836 ženka manje od trećine tijela Lenia slika
BHR 838 ženka Liva slika
HUR 41896 (BHR 833) mužjak manje od trećine tijela CHM-HR, CH-HR, CH-SLO, CH-A Lemi slika
HUR 41897 (BHR 832) mužjak manje od trećine tijela Luso slika

07.09.2008.
otac: BHRB 0000478 mužjak Grivalj
majka: BHR 788 ženka manje od trećine tijela JCH-BIH Puma slika
BHR ženka plašt Gara slika
BHRB 824 ženka Grom

05.09.2008. BOSS-TOR
otac: HUR 41651 mužjak više od trećine tijela CH-HR Gord Zagrebački biseri slika
majka: HR 10077 ženka plašt Gala slika
HR 10333 mužjak više od trećine tijela Bos Boss Tor slika
HR 10334 mužjak Bull Boss Tor slika
HR 10335 ženka Brita Boss Tor slika
HR 10336 ženka Bambina Boss Tor slika
HR 10337 (BHR 21030) ženka više od trećine tijela Brina Boss Tor slika
HR 10338 (WS41278901) ženka Bea Boss Tor slika
HR 10339 ženka više od trećine tijela CHM-HR, CH-HR Bena Boss Tor slika
HR 10340 ženka manje od trećine tijela Beka Boss Tor slika
HR 10341 ženka Bia Boss Tor slika

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 sljedeća ››