Legla

1587 rezultata (1331 - 1340)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››

05.10.1997. ZAGREBAČKI BISERI
otac: HUR 40045 mužjak više od trećine tijela CH-HR Aga slika
majka: HR 10006 ženka više od trećine tijela CH-HR Alfa slika
HUR 40179 mužjak više od trećine tijela CHM-HR Roni Zagrebački biseri
HUR 40180 mužjak Ron Zagrebački biseri
HUR 40181 mužjak Rori Zagrebački biseri
HUR 40182 ženka više od trećine tijela Riva Zagrebački biseri slika
HUR 40183 ženka Rita Zagrebački biseri
HUR 40184 ženka više od trećine tijela CHM-HR Rea Zagrebački biseri
HUR 40185 ženka Rena Zagrebački biseri
HUR 40186 ženka manje od trećine tijela Rona Zagrebački biseri slika

13.09.1997.
otac: HUR 40045 mužjak više od trećine tijela CH-HR Aga slika
majka: HUR 40004 ženka plašt Bessy Bony-Tor slika
HUR 40172 mužjak plašt Adam
HUR 40173 mužjak plašt Abi slika
HUR 40174 mužjak plašt CH-HR Adi slika
HUR 40175 ženka Ana
HUR 40176 mužjak Adon slika
HUR 40177 mužjak manje od trećine tijela Agi slika
HUR 40178 mužjak Ahil

29.08.1997.
BPP 00097 mužjak Runto

25.08.1997.
otac: BHUR 20294 mužjak Šargo
majka: BHUR 20295 ženka Kuja
BHUR 20333 mužjak King (Brundo)
BHUR 506 mužjak Kudro

24.08.1997.
otac: BHUR 20297 mužjak Laki
majka: BHUR 20277 ženka Bela
RM 520 mužjak Bari
RM 517 mužjak Beni
RM 516 mužjak Bil
RM 518 mužjak Bond
RM 519 mužjak Brand
RM 521 ženka Bela
RM 522 ženka Beta
RM 523 ženka Bina
RM 524 ženka Buba

01.08.1997.
otac: JUR 20290 (RM 230) mužjak Begi-Kuki
majka: BHUR 20268 (RM 446) ženka Noa-Žutača
BHUR 20914 mužjak Ari
BHUR 20784 mužjak Tiso

25.07.1997. KING - TOR CROATIA
otac: HUR 40098 mužjak manje od trećine tijela Bili slika
majka: HUR 40019 ženka manje od trećine tijela Rina Sokolova slika
HUR 40163 mužjak Dalton King-Tor Croatia
HUR 40164 mužjak manje od trećine tijela Dak King-Tor Croatia slika
HUR 40165 mužjak Dingo King-Tor Croatia
HUR 40166 mužjak Dick King-Tor Croatia
HUR 40167 ženka manje od trećine tijela CH-HR Dolly King-Tor Croatia slika

14.07.1997.
otac: HUR 40321 (BHUR 20804) mužjak manje od trećine tijela Šarov (Štampalov) slika
majka: HUR 40125 ženka Biza
BHRB 21138 mužjak Šargo (Reks)

05.07.1997.
otac: JUR 20290 (RM 230) mužjak Begi-Kuki
majka: BHUR 20267 ženka Gara
BHUR 20323 ženka Gela-Dona
BHUR 20489 ženka Gora
HUR 40204 (BHUR 20487) ženka Gara
HUR 40338 mužjak Garo

04.07.1997.
otac: BPP 00227 mužjak Žućo
majka: BPP 00226 ženka Linda
BHUR 30762 ženka Cuci

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››