Legla

1587 rezultata (221 - 230)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››

01.07.2013. BEN QUICK
otac: BHR 20218 mužjak Sheik od Haračića
majka: BHR 20247 ženka Nilla
BHR 20351 mužjak Amor Ben Quick

27.06.2013.
otac: BHR 1110 mužjak manje od trećine tijela Kan-Šarov slika
majka: BHRB 31963 ženka manje od trećine tijela JCH-BiH Alka od Crne Ramske slika
BHR 1820 mužjak više od trećine tijela Tayson slika

26.06.2013. LJUPKOVI TORNJACI
otac: HUR 41932 mužjak Fargo Ljupkovi tornjaci slika
majka: HR 10723 ženka Jeny Ljupkovi tornjaci slika
HR 11037 (LOF 2 B.B.H.C. 76/10) mužjak CH-FR Maybach Ljupkovi tornjaci slika
HR 11039 mužjak Malibu Ljupkovi tornjaci
HR 11040 mužjak Matrix Ljupkovi tornjaci
HR 11041 mužjak Moon Ljupkovi tornjaci
HR 11043 ženka Menta Ljupkovi tornjaci

24.06.2013. OD CRNE RAMSKE
otac: BHRB 31874 mužjak manje od trećine tijela Bandit od Crne Ramske slika
majka: BHRB 536 ženka Elona
BHRB 33671 mužjak Div od Crne Ramske
BHRB 33673 mužjak Don od Crne Ramske slika

13.06.2013.
otac: BHRB 0000329 mužjak Best slika
majka: BHRB 23889 ženka Miškina od Tuzle
HUR 42097 (BHR 1886) ženka Linda

28.05.2013. BEN QUICK
otac: BHR 23843 mužjak Roki Junior od Haračića
majka: BHRB 23682 ženka Sokolka slika
BHR 23145 mužjak Tarzan Ben Quick
BHR 430 ženka Tara Ben Quick slika

27.05.2013.
otac: HR 10261 mužjak više od trećine tijela Garbin Hrvatska dika slika
majka: HR 10751 ženka manje od trećine tijela Korana slika
HR 11028 ženka Tajga
HR 11029 ženka Tundra
HR 11030 ženka Terca
HR 11031 mužjak Tenk
HR 11032 ženka manje od trećine tijela Tisa slika
HR 11033 mužjak manje od trećine tijela JCH-HR Tornado slika
HR 11034 mužjak Tiber
HR 11035 ženka Temza

25.05.2013. GROSSMUTTER BERG
otac: HUR 41893 (BHUR 23352) mužjak više od trećine tijela CH-HR Schulz slika
majka: HR 10305 ženka manje od trećine tijela Brenda Grossmutter Berg slika
HUR 42083 mužjak Aron Grossmuter Berg slika
HUR 42084 mužjak Ajax Grossmuter Berg
HUR 42085 ženka JCH-HR Abba Grossmuter Berg slika
HUR 42086 ženka Aska Grossmuter Berg
HUR 42087 ženka JCH-HR Aksa Grossmuter Berg slika

14.05.2013. VALA LIBURNA
otac: HUR 41912 mužjak manje od trećine tijela JCH-HR, CH-HR, CH-SLO Vihor Vala Liburna slika
majka: HR 10763 ženka više od trećine tijela JCH-HR Tarsa Vala Liburna slika
HUR 42076 mužjak manje od trećine tijela Nav Vala Liburna slika
HUR 42077 mužjak više od trećine tijela Nektar Vala Liburna slika
HUR 42078 mužjak manje od trećine tijela Neverin Vala Liburna slika
HUR 42079 mužjak manje od trećine tijela Nomad Vala Liburna slika
HUR 42080 ženka manje od trećine tijela Nota Vala Liburna slika
HUR 42081 ženka manje od trećine tijela JCH-SLO Nevera Vala Liburna slika
HUR 42082 mužjak više od trećine tijela Nehaj Vala Liburna slika

14.05.2013. BOSS-TOR
otac: HUR 41651 mužjak više od trećine tijela CH-HR Gord Zagrebački biseri slika
majka: HR 10717 ženka manje od trećine tijela JCH-HR, CH-HR Janet Boss-Tor slika
HR 11024 ženka manje od trećine tijela CHM-HR, CH-HR Puma Boss-Tor slika

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››