Legla

1588 rezultata (891 - 900)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››

05.06.2004.
otac: BHRB 0000329 mužjak Best slika
majka: BHRB 0000146 ženka Atka
BHR 419 mužjak Brnjo slika

04.06.2004.
otac: HUR 40587 (BHUR 21327) mužjak više od trećine tijela Miki slika
majka: BHR 24 ženka Boa Fan of Shepherd
BHR 396 mužjak Bingo
BHR 397 mužjak Boni
BHR 398 mužjak Brundo
BHR 399 ženka Bina
BHR 400 ženka Bjelka

03.06.2004.
otac: HUR 40031 mužjak više od trećine tijela Sole Sokolov slika
majka: HUR 40444 ženka više od trećine tijela Rena Zagrebački biseri slika
HUR 41308 ženka Hilda
HUR 41309 ženka Haidi
HUR 41310 ženka Helga-Tita
HUR 41311 ženka Hela
HUR 41312 mužjak Herman
HUR 41313 mužjak Hill
HUR 41314 mužjak Hos
HUR 41315 mužjak Hari slika

29.05.2004.
otac: neupisan mužjak Medo
majka: neupisana ženka Šljiva slika
BHRB 0000365 mužjak Megi

27.05.2004.
otac: HUR 40792 mužjak više od trećine tijela Udo slika
majka: HUR 40979 ženka više od trećine tijela Kana slika
HUR 41316 mužjak više od trećine tijela Gemo slika
HUR 41317 ženka više od trećine tijela Gera slika
HUR 41318 mužjak više od trećine tijela Glorio slika
HUR 41319 ženka više od trećine tijela Gea slika
HUR 41320 mužjak više od trećine tijela Geri slika
HUR 41321 mužjak Grga slika
HUR 41322 mužjak Grom
HUR 41323 mužjak Gof slika

14.05.2004. LJUPKOVI TORNJACI
otac: HUR 40760 mužjak više od trećine tijela CH-HR Rik Tornjaci slika
majka: HUR 41028 ženka Leda King-Tor Croatia
HUR 41301 mužjak Nurko Ljupkovi tornjaci
HUR 41302 mužjak Nick Ljupkovi tornjaci slika
HUR 41303 ženka više od trećine tijela Natalie Ljupkovi tornjaci slika
HUR 41304 ženka Nany Ljupkovi tornjaci
HUR 41305 ženka Nicky Ljupkovi tornjaci
HUR 41306 ženka Nina Ljupkovi tornjaci

06.05.2004.
otac: BHUR 21619 mužjak Bobi slika
majka: BHRB 21577 ženka Figa slika
BHUR 21694 ženka Image

06.05.2004.
otac: BHRB 0000330 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Cuni slika
majka: BHR 79 ženka više od trećine tijela Amba slika
BHR 402 mužjak Adi slika
BHR 401 mužjak Aro
BHR 403 ženka više od trećine tijela Ada slika

06.05.2004.
otac: BHRB 0000353 mužjak manje od trećine tijela Šarov slika
majka: BHRB 23143 ženka manje od trećine tijela Amanda Dilaverova mlađa slika
BHRB 0000381 ženka manje od trećine tijela Šara slika

05.05.2004.
otac: neupisan mužjak Medo
majka: neupisana ženka Bucka slika
BHRB 351 ženka Lana slika

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››