Legla

1589 rezultata (561 - 570)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››

02.11.2007.
otac: HUR 41061 mužjak manje od trećine tijela Rambo Ljupkovi tornjaci slika
majka: HUR 41026 ženka više od trećine tijela Linda King-Tor Croatia slika
HR 10243 mužjak Mur slika
HR 10244 mužjak Max
HR 10245 mužjak Mir
HR 10246 mužjak manje od trećine tijela Medo slika
HR 10247 ženka Mercedes slika
HR 10248 ženka Muti slika
HR 10249 ženka Milva
HR 10250 ženka Maša slika

25.10.2007.
otac: BHRB 0000356 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Roni slika
majka: BHRB 0000411 ženka više od trećine tijela Lara slika
BHR 739 mužjak manje od trećine tijela Galli slika
BHRB 32460 mužjak manje od trećine tijela Golan slika
BHR 738 mužjak Gordi

20.10.2007.
otac: BHRB 0000356 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Roni slika
majka: BHR 272 ženka Šara slika
BHUR 679 mužjak manje od trećine tijela Šarov slika
BHRB 676 ženka manje od trećine tijela Šara slika

20.10.2007.
otac: HUR 40227 mužjak više od trećine tijela Cezar slika
majka: BHRB 0000394 ženka više od trećine tijela Zana slika
BHR 733 mužjak više od trećine tijela Certus slika
BHR 734 mužjak Credo
BHR 736 ženka više od trećine tijela Calma slika
BHR 737 ženka više od trećine tijela Calumnia slika
BHR 735 ženka više od trećine tijela Culpa slika

19.10.2007. IZ MALEGA VRHKA
otac: ZVRPPT 000012 mužjak manje od trećine tijela Laki slika
majka: SLRPPT 000001 (BHRB 20094) ženka manje od trećine tijela Žanka
SLRPPT 000017 mužjak Taci iz Malega Vrhka
SLRPPT 000019 mužjak Tark iz Malega Vrhka
SLRPPT 000020 mužjak više od trećine tijela Thor iz Malega Vrhka slika
SLRPPT 000021 mužjak Tigi iz Malega Vrhka
SLRPPT 000018 mužjak Tito iz Malega Vrhka
SLRPPT 000022 mužjak Toro iz Malega Vrhka
SLRPPT 000023 ženka Tanka iz Malega Vrhka
SLRPPT 000024 ženka Tara iz Malega Vrhka
SLRPPT 000025 ženka Teka iz Malega Vrhka
SLRPPT 000026 ženka Tika iz Malega Vrhka

18.10.2007.
otac: HUR 40951 (BHUR 20775) mužjak više od trećine tijela Zoro slika
majka: HUR 41602 ženka Horaca Cro U Can
HR 10251 mužjak Astor

15.10.2007.
otac: BHR 170 mužjak više od trećine tijela Tin od fra Petra slika
majka: BHRB 0000345 ženka više od trećine tijela Čala slika
BHR 730 mužjak Angus
BHR 728 mužjak manje od trećine tijela Ankas slika
BHR 729 mužjak Arni slika
BHR 732 ženka Ambra
BHR 731 ženka Anima

14.10.2007.
otac: BHUR 20914 mužjak CH-BiH Medov od Salkića
majka: BHRB 21674 ženka Loda
BHRB 23034 ženka Odra

13.10.2007.
otac: HUR 41632 (BHR 637) mužjak više od trećine tijela CH-HR Soni slika
majka: HUR 41552 ženka više od trećine tijela Lana Ljupkovi Tornjaci slika
HUR 41769 mužjak više od trećine tijela Astor Od Laninih tornjaka slika
HUR 41770 mužjak više od trećine tijela Aron Od Laninih tornjaka slika
HUR 41771 mužjak manje od trećine tijela Aga Od Laninih tornjaka slika
HUR 41772 mužjak manje od trećine tijela Andor Od Laninih tornjaka slika
HUR 41773 mužjak manje od trećine tijela Amor Od Laninih tornjaka slika
HUR 41774 ženka više od trećine tijela Ajka Od Laninih tornjaka slika
HUR 41775 ženka manje od trećine tijela Astra Od Laninih tornjaka slika
HUR 41776 ženka manje od trećine tijela Abba Od Laninih tornjaka slika
HUR 41777 ženka više od trećine tijela Anda Od Laninih tornjaka slika

10.10.2007.
otac: BHRB 0000358 mužjak Rundo-Roki slika
majka: BHRB 0000426 ženka Meli
BHR 718 mužjak Feliks
BHR 719 mužjak Floki
BHR 721 ženka Fani
BHR 722 ženka Fauna
BHR 720 ženka Flora

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››