Legla

1588 rezultata (591 - 600)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››

15.08.2007.
otac: HUR 41632 (BHR 637) mužjak više od trećine tijela CH-HR Soni slika
majka: HUR 41292 ženka više od trećine tijela Tera Zagrebački biseri slika
HUR 41747 mužjak plašt Akis slika
HUR 41748 mužjak manje od trećine tijela Ario slika
HUR 41749 mužjak plašt Argos slika
HUR 41750 mužjak više od trećine tijela Artus slika
HUR 41752 mužjak više od trećine tijela Apollon slika
HUR 41753 mužjak više od trećine tijela Albert slika
HUR 41754 mužjak plašt Asavo slika
HUR 41755 mužjak plašt Askan slika
HUR 41756 mužjak plašt VDH Jugend-Ch Adonis slika

27.07.2007.
otac: BHRB 0000418 mužjak manje od trećine tijela Groff slika
majka: BHRB 20965 ženka Linda
BHRB 945 mužjak Aron

26.07.2007.
otac: BHRB 0000272 mužjak manje od trećine tijela Šaro slika
majka: BHR 606 ženka više od trećine tijela Tora slika
BHR 952 mužjak više od trećine tijela Zenga slika
BHR 954 mužjak manje od trećine tijela Zeus slika
BHR 953 mužjak manje od trećine tijela Zof slika
BHR 955 mužjak manje od trećine tijela Zox slika
BHR 956 ženka manje od trećine tijela Zara slika

25.07.2007.
otac: BHRB 22515 mužjak Bilov
majka: BHUR 21504 ženka Sokolka
BHRB 22919 ženka Lana

22.07.2007.
otac: BHR 663 mužjak više od trećine tijela Max od Crne Ramske slika
majka: BHUR 361 ženka Guja
BHR 934 mužjak manje od trećine tijela Grom od Crne Ramske slika

15.07.2007.
otac: HUR 40760 mužjak više od trećine tijela CH-HR Rik Tornjaci slika
majka: HUR 41040 ženka više od trećine tijela Beta Ljupkovi tornjaci
HR 10218 ženka Crna
HR 10220 mužjak Car slika
HR 10221 mužjak Cis slika
HR 10222 mužjak više od trećine tijela Crni slika
HR 10223 mužjak manje od trećine tijela Cezar slika
HR 10224 mužjak Cipar slika

13.07.2007. LJUPKOVI TORNJACI
otac: HUR 40760 mužjak više od trećine tijela CH-HR Rik Tornjaci slika
majka: HUR 41043 ženka CHM-HR Beba Ljupkovi tornjaci
HR 10208 mužjak Kas Ljupkovi tornjaci slika
HR 10209 mužjak Kan Ljupkovi tornjaci slika
HR 10210 mužjak Kid Ljupkovi tornjaci slika
HR 10211 mužjak Kal Ljupkovi tornjaci slika
HR 10212 mužjak Keri Ljupkovi tornjaci slika
HR 10213 mužjak Kudi Ljupkovi tornjaci slika
HR 10214 mužjak više od trećine tijela Kadi Ljupkovi tornjaci slika

11.07.2007.
otac: BHUR 22128 mužjak Ring
majka: BHRB 633 ženka manje od trećine tijela Tima slika
BHRB 22926 mužjak više od trećine tijela Joker slika
BHRB 22932 ženka više od trećine tijela Džesi slika

10.07.2007.
otac: BHRB 0000407 mužjak manje od trećine tijela Sokol slika
majka: BHR 161 ženka plašt Arna slika
BHR 887 mužjak manje od trećine tijela Cezar slika

07.07.2007. ZAGREBAČKI BISERI
otac: HUR 41054 mužjak manje od trećine tijela Ch-HR. Amon Zagrebački biseri slika
majka: HUR 41584 (BHR 238) ženka plašt Golubica slika
HUR 41734 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR, CH-HR Sieg Zagrebački biseri slika
HUR 41736 ženka manje od trećine tijela Sahara Zagrebački biseri slika

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››