Legla

1589 rezultata (1481 - 1490)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››

30.10.1988.
otac: JUR 20172 mužjak Šargo (Bugi)
majka: JUR 20173 (RM 63) ženka Bena
RM 86 mužjak Aga
RM 85 mužjak Aron
RM 88 ženka Anabela
RM 89 ženka Anita
RM 87 ženka Ara
RM 90 ženka Aria
RM 91 ženka Astra

05.09.1988.
JUR 20194 mužjak Soko

01.09.1988.
BHUR 20253 ženka Šara

25.05.1988.
JUR 20209 mužjak plašt Rambo

15.04.1988.
otac: JUR 20165 mužjak Žućo
majka: JUR 20162 (RM 55) ženka Ruta
JR 20189 ženka Kora
JUR 20198 ženka Kuna (Rexa)
JUR 20258 mužjak Kal

11.04.1988.
otac: JUR 20165 mužjak Žućo
majka: BPP 00313 ženka Bilka
JUR 20197 ženka Dona

1988.
otac: JUR 20060 mužjak Šargo (Miki)
majka: JUR 20155 (RM 44) ženka plašt Bistra
JUR 20187 ženka plašt Gena (Ledi)

01.09.1987.
otac: JUR 20165 mužjak Žućo
JUR 20196 ženka Breza

09.08.1987.
otac: JUR 20145 (RM 7) mužjak Aron-Fido
majka: JUR 20146 (RM 23) ženka plašt Brnja-Lasa
RM 59 mužjak Bari
RM 60 mužjak Beki
RM 62 ženka Bira
RM 64 ženka Bula
JUR 20173 (RM 63) ženka Bena
JUR 20181 (RM 61) ženka plašt Bara (Endži) slika

22.07.1987.
otac: JUR 20089 (BHUR 20089) mužjak Šarov
majka: JUR 20156 (BHUR 20156) ženka Astra (Šara)
JUR 20170 (RM 67) ženka Astra-Šara
JUR 20171 (RM 65) mužjak Atos (Soko)
JUR 20219 (RM 69) ženka Ada

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››