Legla

1586 rezultata (561 - 570)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››

20.10.2007.
otac: HUR 40227 mužjak više od trećine tijela Cezar slika
majka: BHRB 0000394 ženka više od trećine tijela Zana slika
BHR 733 mužjak više od trećine tijela Certus slika
BHR 734 mužjak Credo
BHR 736 ženka više od trećine tijela Calma slika
BHR 737 ženka više od trećine tijela Calumnia slika
BHR 735 ženka više od trećine tijela Culpa slika

19.10.2007. IZ MALEGA VRHKA
otac: ZVRPPT 000012 mužjak manje od trećine tijela Laki slika
majka: SLRPPT 000001 (BHRB 20094) ženka manje od trećine tijela Žanka
SLRPPT 000017 mužjak Taci iz Malega Vrhka
SLRPPT 000019 mužjak Tark iz Malega Vrhka
SLRPPT 000020 mužjak više od trećine tijela Thor iz Malega Vrhka slika
SLRPPT 000021 mužjak Tigi iz Malega Vrhka
SLRPPT 000018 mužjak Tito iz Malega Vrhka
SLRPPT 000022 mužjak Toro iz Malega Vrhka
SLRPPT 000023 ženka Tanka iz Malega Vrhka
SLRPPT 000024 ženka Tara iz Malega Vrhka
SLRPPT 000025 ženka Teka iz Malega Vrhka
SLRPPT 000026 ženka Tika iz Malega Vrhka

18.10.2007.
otac: HUR 40951 (BHUR 20775) mužjak više od trećine tijela Zoro slika
majka: HUR 41602 ženka Horaca Cro U Can
HR 10251 mužjak Astor

15.10.2007.
otac: BHR 170 mužjak više od trećine tijela Tin od fra Petra slika
majka: BHRB 0000345 ženka više od trećine tijela Čala slika
BHR 730 mužjak Angus
BHR 728 mužjak manje od trećine tijela Ankas slika
BHR 729 mužjak Arni slika
BHR 732 ženka Ambra
BHR 731 ženka Anima

14.10.2007.
otac: BHUR 20914 mužjak CH-BiH Medov od Salkića
majka: BHRB 21674 ženka Loda
BHRB 23034 ženka Odra

13.10.2007.
otac: HUR 41632 (BHR 637) mužjak više od trećine tijela CH-HR Soni slika
majka: HUR 41552 ženka više od trećine tijela Lana Ljupkovi Tornjaci slika
HUR 41769 mužjak više od trećine tijela Astor Od Laninih tornjaka slika
HUR 41770 mužjak više od trećine tijela Aron Od Laninih tornjaka slika
HUR 41771 mužjak manje od trećine tijela Aga Od Laninih tornjaka slika
HUR 41772 mužjak manje od trećine tijela Andor Od Laninih tornjaka slika
HUR 41773 mužjak manje od trećine tijela Amor Od Laninih tornjaka slika
HUR 41774 ženka više od trećine tijela Ajka Od Laninih tornjaka slika
HUR 41775 ženka manje od trećine tijela Astra Od Laninih tornjaka slika
HUR 41776 ženka manje od trećine tijela Abba Od Laninih tornjaka slika
HUR 41777 ženka više od trećine tijela Anda Od Laninih tornjaka slika

10.10.2007.
otac: BHR 21252 mužjak Aron-Beni
majka: BHRB 21536 ženka Smoki
BHR 23029 ženka manje od trećine tijela Olka slika

10.10.2007.
otac: BHRB 0000358 mužjak Rundo-Roki slika
majka: BHRB 0000426 ženka Meli
BHR 718 mužjak Feliks
BHR 719 mužjak Floki
BHR 721 ženka Fani
BHR 722 ženka Fauna
BHR 720 ženka Flora

05.10.2007.
otac: BHRB 0000336 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Vran slika
majka: BHR 512 ženka manje od trećine tijela Šara od fra Petra slika
BHR 709 mužjak Pako od fra Petra slika
BHR 708 mužjak Pančo od fra Petra slika
BHR 710 mužjak Paris od fra Petra slika
BHR 711 mužjak Periklo od fra Petra slika
BHR 707 mužjak Perun od fra Petra slika
BHR 715 ženka Pahuljica od fra Petra slika
BHR 717 ženka Palma od fra Petra
BHR 716 ženka Pegi od fra Petra
BHR 713 ženka Pepi od fra Petra slika
BHR 712 ženka Perla od fra Petra slika
BHR 714 ženka Pipi od fra Petra slika

30.09.2007. OD HARAČIĆA
otac: BHUR 22212 mužjak manje od trećine tijela CH-BiH Faraon slika
majka: BHUR 21503 ženka Sura slika
BHRB 23020 ženka Zola od Haračića

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››