Legla

1586 rezultata (131 - 140)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››

23.04.2015. BOSS-TOR
otac: HR 11018 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR Victor Boss-Tor slika
majka: HR 11024 ženka manje od trećine tijela CHM-HR, CH-HR Puma Boss-Tor slika
HR 11300 mužjak JCH-HR Boss Boss-Tor slika
HR 11301 ženka Bonita Boss-Tor slika

21.04.2015. BOSS-TOR
otac: HUR 41651 mužjak više od trećine tijela CH-HR Gord Zagrebački biseri slika
majka: HR 10717 ženka manje od trećine tijela JCH-HR, CH-HR Janet Boss-Tor slika
HR 11292 mužjak Lion Boss-Tor slika
HR 11293 mužjak JCH-HR, CH-HR Legro Boss-Tor slika
HR 11294 mužjak Leonardo Boss-Tor slika
HR 11295 ženka Lola Boss-Tor slika
HR 11296 ženka La Bamba Boss-Tor slika
HR 11297 ženka Lolita Boss-Tor slika
HR 11298 ženka JCH-HR Lejla Boss-Tor slika
HR 11299 ženka Lexy Boss-Tor slika

15.04.2015.
otac: BHRB 0000634 mužjak Kuso slika
majka: BHR 1197 ženka Lota slika
BHR 2105 ženka Tara
BHR 2107 ženka više od trećine tijela Tila slika
BHR 2106 ženka Tina - Luna slika
BHR 2104 ženka Tora

08.04.2015. OF GACKA VALLEY
otac: HR 11037 (LOF 2 B.B.H.C. 76/10) mužjak CH-FR Maybach Ljupkovi tornjaci slika
majka: LOF 2BBHC24/6 ženka manje od trećine tijela CH-FR Gacka slika
LOF 2 B.B.H.C. LOF 115 mužjak Lav of Gacka Valley slika
LOF 2 B.B.H.C. LOF 117 mužjak Lex of Gacka Valley slika
LOF 2 B.B.H.C. LOF 116 mužjak Lip of Gacka Valley
LOF 2 B.B.H.C. LOF 114 mužjak Lucky of Gacka Valley slika
LOF 2 B.B.H.C. LOF 118 ženka Leina of Gacka Valley slika
LOF 2 B.B.H.C. LOF 121 ženka Lejka of Gacka Valley slika
LOF 2 B.B.H.C. LOF 120 ženka Lika of Gacka Valley slika
LOF 2 B.B.H.C. LOF 119 ženka Luna of Gacka Valley slika

01.04.2015.
otac: HR 10753 mužjak više od trećine tijela Benn Ljupkovi potomci slika
majka: HR 10943 ženka manje od trećine tijela Bela Cro U Can slika
HR 11290 mužjak Conan
HR 11291 ženka Cita

31.03.2015.
otac: BHR 0000626 mužjak Grivo
majka: BHR 1219 ženka Šimelda
BHR 2049 mužjak Uve
BHR 2051 ženka CH-BIH Ursa
BHR 2050 ženka više od trećine tijela JCH-HR, JCH-SLO, JCH-MN Utaja slika

09.03.2015. ZLATNA ŠAPA
otac: BHR 33740 mužjak više od trećine tijela Šarov slika
majka: HR 10924 ženka Emilly Boss-Tor slika
mužjak Niki Zlatna šapa slika
HR 11283 mužjak Nono Zlatna Šapa slika
HR 11288 ženka Nera Zlatna Šapa slika

27.02.2015. RUMSKIE MOLOSY
otac: HR 10984 mužjak Dan Dalmatinski vrisak
majka: PKR.WU.II-14532 ženka Aqua Vita Malowana Izba
PKR.WU.II-121044 (RKF4599563) mužjak više od trećine tijela JCH-RUS Ibis Rumskie Molosy

08.02.2015. LJUPKOVI TORNJACI
otac: HR 10150 mužjak CHM-HR, CH-HR Stam III od Haračića slika
majka: HUR 41936 ženka Fanny Ljupkovi tornjaci
HR 11273 ženka Unika Ljupkovi tornjaci

30.01.2015. LJUPKOVI TORNJACI
otac: HR 10150 mužjak CHM-HR, CH-HR Stam III od Haračića slika
majka: HR 10723 ženka Jeny Ljupkovi tornjaci slika
HR 11374 mužjak manje od trećine tijela Don Ljupkovi tornjaci slika
HR 11375 mužjak Dik Ljupkovi tornjaci
HR 11378 ženka Doli Ljupkovi tornjaci

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››