Legla

1586 rezultata (141 - 150)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››

30.01.2015.
otac: HR 10789 mužjak više od trećine tijela Argo slika
majka: HR 10752 ženka manje od trećine tijela Kupa slika
HR 11249 ženka Ina slika
HR 11250 ženka više od trećine tijela Inja
HR 11251 mužjak Irud slika

25.01.2015. TORNJACI - MIŠIĆ
otac: HR 10329 mužjak više od trećine tijela CH-HR Artur Ljupkovi tornjaci slika
majka: HUR 42089 (BHRB 32949) ženka više od trećine tijela Astra slika
HR 11268 mužjak Mell Tornjaci Mišić slika
HR 11269 mužjak Marx Tornjaci Mišić
HR 11271 ženka Mely Tornjaci Mišić slika

22.01.2015. TERRA SLAVONICA
otac: HR 10774 mužjak više od trećine tijela CHM-HR, CH-HR Boy slika
majka: HR 11025 (BHR 1792) ženka više od trećine tijela Legija slika
HR 11263 ženka više od trećine tijela Alaska Terra Slavonica slika

16.01.2015.
otac: HR 11094 (BHR 1731) mužjak više od trećine tijela Bojovnik slika
majka: BHRB 33741 ženka manje od trećine tijela Šara slika
BHRB 33940 mužjak Ch-BIH Toro slika
BHRB 33941 ženka Tara
BHRB 33942 ženka CH-HR Tina
BHRB 33943 ženka Toka - Šarićeva

15.01.2015.
otac: HUR 41927 mužjak više od trećine tijela Uragan Cro U Can slika
majka: HUR 41972 ženka Noa slika
HR 11266 ženka Suri

04.01.2015.
otac: mužjak Prle
majka: ženka Brenda
BHRB 33920 mužjak Šmeki

01.01.2015. ŽEPAČKI
otac: BHR 1838 mužjak Obris
majka: ženka Igra
BHR 1922 ženka Taka Žepačka
BHR 1918 ženka Tik Žepački

16.12.2014. LES HAUTS DE MALFORET
otac: HR 11016 mužjak Vito Boss-Tor slika
majka: HR 10921 (LOF 2 BBHC 63/10) ženka Ella Boss-Tor slika
LOF 2 B.B.H.C. LOF 112 mužjak Jips Des Hauts Dë Malforet
LOF 2 B.B.H.C. LOF 111 mužjak Jokko Des Hauts De Malforet
LOF 2 B.B.H.C. LOF 110 ženka Jo Des Hauts De Malforet

07.12.2014. LJUPKOVI TORNJACI
otac: HUR 41932 mužjak Fargo Ljupkovi tornjaci slika
majka: HR 10723 ženka Jeny Ljupkovi tornjaci slika
HR 11239 ženka Paloma Ljupkovi tornjaci

05.12.2014.
otac: HR 10327 mužjak manje od trećine tijela Amor slika
majka: HR 10845 ženka više od trećine tijela Konda Ljupkovi tornjaci slika
HR 11231 mužjak Benn slika
HR 11232 mužjak manje od trećine tijela Bundaš slika
HR 11233 mužjak Balto slika
HR 11234 mužjak Bingo slika
HR 11235 mužjak Brundo
HR 11236 ženka Beba slika

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››