Legla

1587 rezultata (331 - 340)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››

28.04.2011.
otac: HUR 41806 (BHR 867) mužjak više od trećine tijela CHM-HR, CH-HR Attila slika
majka: HR 10399 ženka više od trećine tijela CH-HR Sindy Boss Tor slika
HR 10741 mužjak više od trećine tijela JCH-HR, CH-HR Casco slika
HR 10743 mužjak manje od trećine tijela Clinton slika
HR 10744 ženka više od trećine tijela Cyara
HR 10748 ženka manje od trećine tijela Cim slika

24.04.2011.
otac: HUR 41769 mužjak više od trećine tijela Astor Od Laninih tornjaka slika
majka: HUR 41498 ženka više od trećine tijela Flora slika
HR 10751 ženka manje od trećine tijela Korana slika
HR 10752 ženka manje od trećine tijela Kupa slika

10.04.2011.
otac: HUR 41670 mužjak više od trećine tijela CH-HR Lord slika
majka: HUR 41870 (BHR 31900) ženka više od trećine tijela CH-HR Taša Topolska slika
HR 10726 mužjak manje od trećine tijela Alf slika
HR 10727 mužjak manje od trećine tijela Atar
HR 10728 mužjak manje od trećine tijela Amut
HR 10729 mužjak manje od trećine tijela Atum
HR 10730 mužjak manje od trećine tijela Amor slika
HR 10731 ženka manje od trećine tijela Alfa
HR 10732 ženka manje od trećine tijela Asi slika
HR 10733 ženka manje od trećine tijela Ata slika
HR 10734 ženka manje od trećine tijela Aurora slika

09.04.2011.
otac: BHRB 0000563 mužjak plašt Lav-Bobi slika
majka: HR 10310 ženka manje od trećine tijela Kona slika
BHR 1198 ženka Griva

06.04.2011.
otac: BHRB 0000407 mužjak manje od trećine tijela Sokol slika
majka: HR 10276 ženka manje od trećine tijela Nera Cro U Can slika
BHR 1197 ženka Lota slika

31.03.2011.
otac: HUR 42088 (BHRB 0000569) mužjak manje od trećine tijela Medo slika
majka: BHR 32324 ženka manje od trećine tijela Borovka od Crne Ramske slika
BHR 33021 ženka Alona
BHR 33019 ženka Anda

26.03.2011. OD HARAČIĆA
otac: BHR 104 mužjak više od trećine tijela CH-BiH Roni slika
majka: BHRB 22001 ženka Coly od Haračića slika
BHR 23843 mužjak Roki Junior od Haračića

11.03.2011. LJUPKOVI TORNJACI
otac: HUR 41804 mužjak manje od trećine tijela CH-HR Vil Ljupkovi tornjaci slika
majka: HUR 41878 ženka više od trećine tijela Ala Ljupkovi tornjaci slika
HR 10721 mužjak Joni Ljupkovi tornjaci
HR 10722 ženka Janna Ljupkovi Tornjaci slika
HR 10723 ženka Jeny Ljupkovi tornjaci slika

05.03.2011.
otac: BHRB 0000326 mužjak Šarov
majka: BHRB 0000518 ženka Buca slika
BHR 1181 mužjak Kunak
BHR 1182 ženka Kamešnica

13.02.2011.
otac: BHRB 22546 mužjak manje od trećine tijela JCH-BIH, CH BiH Burdov III Borovski slika
majka: BHRB 23736 ženka manje od trećine tijela Sela Bela od Tuzle slika
BHRB 23823 ženka Cuna

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››