Legla

1593 rezultata (251 - 260)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 sljedeća ››

04.01.2013. LJUPKOVI TORNJACI
otac: HR 10150 mužjak CHM-HR, CH-HR Stam III od Haračića slika
majka: HUR 41878 ženka više od trećine tijela Ala Ljupkovi tornjaci slika
HR 10970 mužjak Snickers Ljupkovi tornjaci

01.01.2013.
otac: HUR 41769 mužjak više od trećine tijela Astor Od Laninih tornjaka slika
majka: HUR 41498 ženka više od trećine tijela Flora slika
HR 10974 (CMKU/TO/3/-13/13) ženka manje od trećine tijela Rose slika
HR 10978 mužjak više od trećine tijela Rem

20.12.2012.
otac: BHR 1192 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Bigo slika
majka: HR 10546 ženka manje od trećine tijela CH-BiH, CH-HR Nelly Boss-Tor slika
BHR 1735 ženka Bila
HR 11094 (BHR 1731) mužjak više od trećine tijela Bojovnik slika

15.12.2012.
otac: BHR 1041 mužjak Ruto slika
majka: HR 11090 (BHR 1238) ženka manje od trećine tijela CH-HR Šiva slika
BHR 1726 mužjak Samson slika
BHR 1727 mužjak više od trećine tijela Soko slika

28.11.2012. LES HAUTS DE MALFORET
otac: HUR 41896 (BHR 833) mužjak manje od trećine tijela CHM-HR, CH-HR, CH-SLO, CH-A Lemi slika
majka: HR 10551 ženka manje od trećine tijela Ch-FR Nika Boss-Tor slika
LOF 2 BBHC 63/10 mužjak više od trećine tijela CH-FR H'oural Des Hauts de Malforêt slika

26.11.2012.
otac: BHUR 703 mužjak Astor
majka: BHR 892 ženka više od trećine tijela Rega slika
BHR 1761 mužjak manje od trećine tijela Sokol slika
BHR 1762 ženka Sturba

24.11.2012. ZLATNA ŠAPA
otac: HUR 41651 mužjak više od trećine tijela CH-HR Gord Zagrebački biseri slika
majka: HR 10065 ženka više od trećine tijela Mila slika
HR 10956 mužjak Opijum Zlatna šapa
HR 10957 mužjak Ocean Zlatna šapa
HR 10958 ženka Oluja Zlatna šapa
HR 10959 ženka Obrva Zlatna šapa
HR 10960 ženka Oboa Zlatna šapa
HR 10961 ženka Oaza Zlatna šapa slika
HR 10962 ženka Opera Zlatna šapa slika

22.11.2012. ASSERTOR UNICUS
otac: HR 10473 mužjak više od trećine tijela CHM-HR, JCH-SLO Riko Boss Tor slika
majka: HR 10207 ženka više od trećine tijela Mery Cro U Can slika
HR 10963 ženka Astraia Assertor Unicus slika
HR 10964 ženka Amaltheia Assertor Unicus slika
HR 10965 ženka Aventia Assertor Unicus slika
HR 10966 ženka Aithra Assertor Unicus slika
HR 10967 ženka Aura Assertor Unicus slika
HR 10968 ženka Anaia Assertor Unicus slika
HR 10969 mužjak Apollo Amor Assertor Unicus slika

16.11.2012. TEJAKES
otac: HR 10673 (FI46418/11) mužjak manje od trećine tijela FI-CH Leonardo slika
majka: HR 10625 (FI51986/11) ženka više od trećine tijela CH-FIN, SE UCh Numa Hrvatska dika slika
FI11425/13 mužjak Tejakes Arthur
FI11426/13 ženka Tejakes Arla

05.11.2012.
otac: HUR 42088 (BHRB 0000569) mužjak manje od trećine tijela Medo slika
majka: BHR 838 ženka Liva slika
BHR 0000620 ženka Bela

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 sljedeća ››