Legla

1589 rezultata (1021 - 1030)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››

01.12.2002. DIZDAR
otac: HUR 40638 mužjak manje od trećine tijela CH-HR, CHM-HR Laki King-Tor Croatia slika
majka: HUR 40468 ženka Dana
HUR 41094 mužjak Boni Dizdar
HUR 41095 mužjak Bil Dizdar
HUR 41096 mužjak plašt Brundo Dizdar
HUR 41097 mužjak Beni Dizdar
HUR 41098 mužjak Boki Dizdar
HUR 41099 mužjak manje od trećine tijela Bobi Dizdar
HUR 41100 ženka manje od trećine tijela Bari Dizdar
HUR 41101 ženka više od trećine tijela Bibi Dizdar

17.11.2002. LJUPKOVI TORNJACI
otac: HUR 40760 mužjak više od trećine tijela CH-HR Rik Tornjaci slika
majka: HUR 40434 ženka više od trećine tijela Alla Zagrebački biseri
HUR 41061 mužjak manje od trećine tijela Rambo Ljupkovi tornjaci slika
HUR 41062 mužjak Ren Ljupkovi tornjaci
HUR 41063 mužjak Rut Ljupkovi tornjaci
HUR 41064 mužjak Rio Ljupkovi tornjaci
HUR 41065 ženka Reja Ljupkovi tornjaci
HUR 41066 ženka Roma Ljupkovi tornjaci

17.11.2002.
otac: BHUR 20891 mužjak Bigo slika
BHR 339 ženka Bela

16.11.2002. LJUPKOVI TORNJACI
otac: HUR 40430 mužjak više od trećine tijela Aga Zagrebački biseri
majka: HUR 40762 ženka više od trećine tijela CHM-HR Rona Tornjaci slika
HUR 41067 mužjak Reks Ljupkovi tornjaci
HUR 41068 mužjak Ron Ljupkovi tornjaci
HUR 41069 mužjak više od trećine tijela Ret Ljupkovi tornjaci slika
HUR 41070 mužjak Rok Ljupkovi tornjaci
HUR 41071 mužjak Rus Ljupkovi tornjaci
HUR 41072 mužjak Rem Ljupkovi tornjaci slika
HUR 41073 ženka Rina Ljupkovi tornjaci
HUR 41074 ženka Ruta Ljupkovi tornjaci
HUR 41075 ženka Riva Ljupkovi tornjaci

13.11.2002.
otac: BHR 21190 mužjak Sultan slika
majka: BHUR 20536 (BHR 550) ženka Dona
BHUR 21338 mužjak Jando
BHUR 21337 mužjak Jantar
BHUR 21339 mužjak Jinxy
BHUR 21336 mužjak Jordan
BHUR 21340 ženka Jinga-Dona

09.11.2002. ORŠOLIĆ
otac: HUR 40130 mužjak CH-HR Bleki
majka: HUR 40234 ženka više od trećine tijela Cea slika
HUR 41076 mužjak Aga Oršolić
HUR 41077 mužjak Amor Oršolić
HUR 41078 mužjak Alf Oršolić
HUR 41079 mužjak Aki Oršolić
HUR 41080 mužjak Aron Oršolić
HUR 41081 ženka više od trećine tijela CH-HR Azra Oršolić slika
HUR 41082 ženka manje od trećine tijela Alfa Oršolić
HUR 41083 ženka Alma Oršolić

08.11.2002.
otac: HUR 40591 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR Rex King-Tor Croatia slika
majka: HUR 40693 ženka plašt Belka slika
HUR 41084 mužjak plašt Aron slika
HUR 41085 mužjak plašt Al
HUR 41086 mužjak manje od trećine tijela Aldo
HUR 41087 mužjak manje od trećine tijela Amor
HUR 41088 mužjak više od trećine tijela Alf
HUR 41089 ženka Ambra
HUR 41090 ženka Alpa
HUR 41091 ženka više od trećine tijela Azra slika
HUR 41092 ženka više od trećine tijela Alma
HUR 41093 ženka manje od trećine tijela Alfa

08.11.2002. ZAGREBAČKI BISERI
otac: HUR 40062 mužjak manje od trećine tijela CH-HR , CHM-HR, CH-BiH Bingo Zagrebački biseri slika
majka: HUR 40238 ženka CH-HR Aria Zagrebački biseri slika
HUR 41051 mužjak Alf Zagrebački biseri
HUR 41052 mužjak Arči Zagrebački biseri
HUR 41053 mužjak manje od trećine tijela Art Zagrebački biseri slika
HUR 41054 mužjak manje od trećine tijela Ch-HR. Amon Zagrebački biseri slika
HUR 41055 mužjak više od trećine tijela Asi Zagrebački biseri slika
HUR 41056 mužjak Ari Zagrebački biseri
HUR 41057 ženka Alfa Zagrebački biseri
HUR 41058 ženka Ara Zagrebački biseri
HUR 41059 ženka Asta Zagrebački biseri
HUR 41060 ženka Aska Zagrebački biseri

02.11.2002.
otac: BHUR 20472 mužjak Šargo Rex
majka: BHUR 20776 ženka Uva
BHUR 329 mužjak Max

02.11.2002. HRVATSKO BLAGO
otac: HUR 40420 mužjak manje od trećine tijela Bobi slika
majka: HUR 40320 ženka manje od trećine tijela Ciba Makarska slika
HUR 41129 mužjak Favor Hrvatsko blago
HUR 41130 mužjak Fausto Hrvatsko blago
HUR 41131 mužjak manje od trećine tijela Felix Hrvatsko blago
HUR 41132 ženka manje od trećine tijela Forma Hrvatsko blago
HUR 41133 ženka Fortuna Hrvatsko blago
HUR 41134 ženka Fuga Hrvatsko blago
HUR 41135 ženka Furia Hrvatsko blago
HUR 41136 ženka Futura Hrvatsko blago
HUR 41137 ženka Festina Hrvatsko blago slika

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››