Legla

1589 rezultata (1031 - 1040)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››

10.10.2002. KING - TOR CROATIA
otac: HUR 40638 mužjak manje od trećine tijela CH-HR, CHM-HR Laki King-Tor Croatia slika
majka: HUR 40597 ženka manje od trećine tijela Rina King-Tor Croatia slika
HUR 41102 mužjak Buco King-Tor Croatia
HUR 41103 mužjak Barni King-Tor Croatia
HUR 41104 ženka Beta King-Tor Croatia
HUR 41105 ženka Brita King-Tor Croatia

04.10.2002.
otac: HUR 40085 (BHR 00352) mužjak Luks slika
majka: neupisana ženka Šara
BHRB 0000379 mužjak CH-BIH Šaro slika

04.10.2002.
otac: BHR 18 (BHUR 20761) mužjak Cezar
majka: HUR 40635 ženka Nell Riva's Dogs
BHR 108 mužjak Rem
BHR 106 mužjak Ringo
BHR 107 mužjak Romul
BHR 105 mužjak Ron
BHR 104 mužjak više od trećine tijela CH-BiH Roni slika
BHR 112 ženka Rajna
BHR 109 ženka Rea
BHR 110 ženka Rega
BHR 111 ženka Rina

03.10.2002.
otac: BHRB 20610 mužjak Bilov od Salkića slika
majka: BHUR 20601 ženka Bara - Gara
BHUR 20922 ženka Alka

28.09.2002.
otac: BHRB 20539 mužjak Max
majka: BHRB 20711 ženka Cuna
BHRB 21318 mužjak Čampi

26.09.2002.
otac: BHR 18 (BHUR 20761) mužjak Cezar
majka: HUR 40633 ženka Niki Riva's Dogs
BHR 100 mužjak Garo
BHR 99 mužjak Grando
BHR 101 mužjak Grivo
BHR 102 ženka Gala
BHR 103 ženka Griva

23.09.2002. IZ SRCA SLAVONIJE
otac: HUR 40430 mužjak više od trećine tijela Aga Zagrebački biseri
majka: HUR 40656 ženka više od trećine tijela CH-HR, CHM-HR Astra Piasevoli slika
HUR 41046 ženka Dora iz srca Slavonije
HUR 41047 ženka Dalja iz srca Slavonije
HUR 41048 ženka Dina iz srca Slavonije
HUR 41049 mužjak više od trećine tijela Div iz srca Slavonije slika
HUR 41050 mužjak Dodo iz srca Slavonije

14.09.2002.
otac: HUR 40587 (BHUR 21327) mužjak više od trećine tijela Miki slika
majka: HUR 40924 (BHUR 20775) ženka Uma
BHR 135 mužjak Bari
BHR 134 ženka Bela

10.09.2002.
otac: BHUR 21085 mužjak Brino
majka: BHUR 20945 ženka Astra-Šara IV
BHUR 21308 mužjak Amor
BHUR 21310 mužjak Ari
BHUR 21311 mužjak Astor
BHUR 21309 mužjak Atos
BHUR 21314 ženka Alfa
BHUR 21313 ženka Ambra
BHUR 21312 ženka Astra

05.09.2002.
otac: BHUR 20784 mužjak Tiso
majka: BHUR 20785 ženka Adela
BHUR 20815 mužjak Aga
BHUR 20814 mužjak Ajax
BHUR 20816 mužjak Astor
BHUR 20817 ženka Axa

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››