Legla

1589 rezultata (1101 - 1110)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››

24.11.2001.
otac: BHRB 21138 mužjak Šargo (Reks)
majka: BHRB 20784 ženka Bora
BHRB 21410 ženka Sila
BHUR 20409 ženka Stela

23.11.2001.
otac: BHUR 20522 mužjak Soko slika
majka: BHUR 20637 ženka Bora - Amanda
BHUR 21619 mužjak Bobi slika
BHRB 21947 mužjak Hektor
BHRB 23143 ženka manje od trećine tijela Amanda Dilaverova mlađa slika

17.11.2001.
otac: HUR 40222 mužjak Bigo
majka: BHUR 20800 ženka CH-BiH Bijela slika
BHUR 21125 ženka manje od trećine tijela Nera slika

21.10.2001.
otac: BHRB 20539 mužjak Max
majka: BHRB 20711 ženka Cuna
BHRB 22107 ženka Cuna I

20.10.2001.
otac: HUR 40078 mužjak Roki
majka: HUR 40491 ženka Ada slika
BHR 13 mužjak manje od trećine tijela Boni slika
BHR 10 mužjak više od trećine tijela Bos slika
BHR 11 mužjak manje od trećine tijela Brnjo
BHR 14 ženka više od trećine tijela Biza
HUR 40981 (BHR 12) mužjak Ben

19.10.2001.
otac: HUR 40262 (BHUR 21567) mužjak više od trećine tijela Kondor King-Tor Croatia slika
majka: HUR 40234 ženka više od trećine tijela Cea slika
HUR 40919 (BHUR 20827) mužjak Dino
HUR 40920 ženka Dina
HUR 40921 (BHUR 20923) ženka Dunja
HUR 40922 (BHUR 20374) ženka Dona
HUR 40923 ženka Dora

17.10.2001.
otac: HUR 40031 mužjak više od trećine tijela Sole Sokolov slika
majka: HUR 40241 ženka Arfa Zagrebački biseri
HUR 40900 mužjak Aron
HUR 40901 mužjak Amon
HUR 40902 ženka Anda
HUR 40903 ženka Alma

16.10.2001.
otac: BHRB 30454 mužjak Varun
majka: BHRB 0030455 ženka Megi
BHRB 30456 ženka Blanka

01.10.2001. HRVATSKO BLAGO
otac: HUR 40420 mužjak manje od trećine tijela Bobi slika
majka: HUR 40079 ženka plašt Lesa slika
HUR 40898 mužjak Don Hrvatsko blago
HUR 40899 ženka plašt Dona Hrvatsko blago slika

23.09.2001. CANIS MONTANUS
otac: HUR 40226 mužjak više od trećine tijela Cirus slika
majka: HUR 40414 ženka manje od trećine tijela Nesi King Tor-Croatia
HUR 40886 mužjak Aga Canis Montanus
HUR 40887 mužjak Astor Canis Montanus
HUR 40888 mužjak Alf Canis Montanus slika
HUR 40889 ženka Astra Canis Montanus
HUR 40890 ženka Astrid Canis Montanus
HUR 40891 ženka Atina Canis Montanus

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››