Legla

1589 rezultata (1501 - 1510)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››

1985.
otac: BPP 00332 mužjak Brnjo
majka: BPP 00333 ženka Šara
JUR 20205 mužjak Šargo

04.07.1984.
otac: JUR 20051 mužjak Bjelov
majka: JUR 20094 ženka Kujica
RM 245 mužjak Betan
RM 246 mužjak Bolan
RM 247 ženka Beta
RM 248 ženka Boba

10.06.1984.
otac: JUR 20059 mužjak plašt Brnjo
majka: JUR 20030 ženka plašt Lajka
RM 18 mužjak Bag
RM 15 mužjak Bek
RM 16 mužjak Ben
RM 20 mužjak Best
RM 17 mužjak Bond
RM 19 mužjak Breg
JUR 20146 (RM 23) ženka plašt Brnja-Lasa
JUR 20147 (RM 26) ženka Bisera

07.05.1984.
otac: JUR 20051 mužjak Bjelov
majka: JUR 20095 ženka Šara
JUR 20222 (RM 238) mužjak Bili
JUR 20223 (RM 237) mužjak Biban
JUR 20230 (RM 239) ženka Biba
JUR 20231 (RM 240) ženka Bila

30.07.1983.
otac: JUR 20051 mužjak Bjelov
majka: JUR 20094 ženka Kujica
RM 12 mužjak Acin
RM 9 mužjak Adin
RM 11 mužjak Aki
RM 8 mužjak Apis
RM 10 mužjak Ari
RM 13 mužjak Asko
RM 14 mužjak Atko
JUR 20145 (RM 7) mužjak Aron-Fido

09.05.1983.
otac: JUR 20059 mužjak plašt Brnjo
majka: JUR 20030 ženka plašt Lajka
RM 1 mužjak Amor
RM 5 mužjak Ari
RM 3 mužjak Ariš
RM 4 mužjak Astor
JUR 20126 mužjak Azur slika
JUR 20136 (RM 6) ženka Arika

1983.
otac: 00174 mužjak Medo
majka: 00175 ženka Bila
JUR 20154 (BHUR 20154) mužjak Šarov

1983.
otac: BPP 00202 mužjak Brnjo
majka: BPP 00203 ženka Lasa
JUR 20165 mužjak Žućo

1983.
otac: neupisan mužjak Bjelov
majka: neupisana ženka Šarka
JUR 20195 mužjak Šargo

12.10.1982.
otac: JUR 20003 mužjak Šarov
majka: JUR 20009 ženka Šarka
JUR 20224 mužjak Cito
JUR 20232 mužjak Cetis

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››