Legla

1589 rezultata (361 - 370)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››

14.10.2010.
otac: HR 10168 mužjak više od trećine tijela CH-HR Archie Planinski vitez slika
majka: HUR 41369 ženka manje od trećine tijela CH-HR Zita slika
HR 10668 ženka više od trećine tijela CHM-HR Leta slika
HR 10669 (FI35797/14) ženka Lulu slika
HR 10670 mužjak Ledo
HR 10671 mužjak više od trećine tijela Luksor slika
HR 10672 mužjak više od trećine tijela Lupin slika
HR 10673 (FI46418/11) mužjak manje od trećine tijela FI-CH Leonardo slika
HR 10674 mužjak manje od trećine tijela Lexus slika

10.10.2010. DUVANJSKA BAŠTINA
otac: BHR 869 mužjak više od trećine tijela Maršal slika
majka: BHUR 608 ženka manje od trećine tijela Cvita slika
BHR 1124 ženka Jana Duvanjska baština
BHR 1125 ženka manje od trećine tijela Joha Duvanjska baština slika

02.10.2010.
otac: BHR 729 mužjak Roki slika
majka: BHR 32277 ženka Cura slika
BHR 32902 mužjak Vir slika
BHR 32903 mužjak Vran slika
BHR 32904 ženka Vuja slika

18.09.2010.
otac: BHR 20010 mužjak više od trećine tijela Sofo slika
majka: BHRB 23064 ženka manje od trećine tijela Arisa slika
BHR 1088 mužjak manje od trećine tijela Samme slika
BHR 1089 mužjak manje od trećine tijela Sibir slika
BHR 1090 mužjak Ston
BHR 1091 ženka Sanna
BHR 1092 ženka manje od trećine tijela Suzzy slika

28.08.2010.
otac: HUR 42088 (BHRB 0000569) mužjak manje od trećine tijela Medo slika
majka: BHR 788 ženka manje od trećine tijela JCH-BIH Puma slika
BHR 1110 mužjak manje od trećine tijela Kan-Šarov slika

14.08.2010. BOSS-TOR
otac: HUR 41806 (BHR 867) mužjak više od trećine tijela CHM-HR, CH-HR Attila slika
majka: HUR 41829 ženka manje od trećine tijela Gina slika
HR 10657 mužjak manje od trećine tijela CH-HR, CHM-HR, CHM-BiH, CH-BiH, CH-G-HR, CH V HR Lotar Boss-Tor slika
HR 10658 (WS41279001) mužjak manje od trećine tijela Leon Boss-Tor slika
HR 10659 mužjak manje od trećine tijela Loris Boss-Tor slika
HR 10660 mužjak manje od trećine tijela Lukas Boss-Tor slika
HR 10661 mužjak manje od trećine tijela Loco Boss-Tor slika
HR 10662 mužjak manje od trećine tijela Lotus Boss-Tor slika
HR 10663 mužjak manje od trećine tijela Latino-Lenox Boss-Tor slika
HR 10664 ženka manje od trećine tijela Lola Boss-Tor slika
HR 10665 ženka manje od trećine tijela CHM-HR Lela Boss-Tor slika
HR 10666 ženka manje od trećine tijela Lady Boss-Tor slika
HR 10667 ženka manje od trećine tijela Linda Boss-Tor slika

11.08.2010.
otac: BHRB 22875 mužjak Neron
majka: BHRB 22167 ženka Bena
BHR 20174 ženka manje od trećine tijela Una slika

29.07.2010. LJUPKOVI TORNJACI
otac: HR 10150 mužjak CHM-HR, CH-HR Stam III od Haračića slika
majka: HUR 41628 ženka manje od trećine tijela CHM-HR Clementine Ljupkovi tornjaci slika
HR 10651 mužjak manje od trećine tijela Gross Ljupkovi tornjaci slika
HR 10654 ženka Gala Ljupkovi tornjaci

10.07.2010.
otac: BHR 386 mužjak više od trećine tijela Boni slika
majka: BHRB 806 ženka više od trećine tijela Tera slika
BHR 1083 mužjak Grivo
BHR 1084 mužjak Guberko
BHR 1082 mužjak manje od trećine tijela Guberski slika
BHR 1087 ženka Guberanka slika
BHR 1086 ženka Guberka slika
BHR 1085 ženka manje od trećine tijela Guberska slika

09.07.2010.
otac: BHRB 31970 mužjak Ugar od Salkića
majka: BHR 21903 ženka Megy od Salkića
BHR 40039 mužjak Doni

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››