Legla

1569 rezultata (1471 - 1480)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 sljedeća ››

otac: BHUR 20645 mužjak Šargo
majka: BHUR 20536 (BHR 550) ženka Dona
BHUR 21030 mužjak Bilov

otac: neupisan mužjak Bjelov
majka: neupisana ženka Šarka
JUR 20195 mužjak Šargo

otac: BHUR 20645 mužjak Šargo
majka: BHUR 20336 ženka Dona
BHRB 20784 ženka Bora

otac: JUR 20238 mužjak manje od trećine tijela Bili
majka: JUR 20283 ženka Alka
HUR 40214 ženka Luna

otac: HUR 40321 (BHUR 20804) mužjak manje od trećine tijela Šarov (Štampalov) slika
majka: neupisana ženka Griva Borovska
BHRB 0000420 mužjak plašt Grivo slika
BHRB 0000422 mužjak više od trećine tijela Soko slika

otac: 00205 mužjak Šargo
majka: BPP 00206 ženka Brnja
JUR 20166 mužjak Šargo

otac: BHUR 20561 mužjak manje od trećine tijela Rambo (Dilaverov) slika
HUR 40417 mužjak Pisvir

otac: JUR 20126 mužjak Azur slika
majka: JUR 20222 ženka Šara slika
HUR 40080 ženka Buba slika
HUR 40081 mužjak Grivo

otac: JUR 20608 mužjak Medov
majka: JUR 20609 ženka Šara (Žuta)
BHUR 20615 mužjak Šarov (Medo)

OD SALKIĆA
otac: RM 249 mužjak Rundo
majka: JUR 20212 ženka Lola
BHRB 20610 mužjak Bilov od Salkića slika

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 sljedeća ››