Legla

1569 rezultata (261 - 270)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 sljedeća ››

17.05.2012.
otac: HR 10328 mužjak više od trećine tijela Aga Ljupkovi tornjaci slika
majka: SLRPPT 000033 (BHR 307465) ženka Aura slika
SLRPPT 000053 ženka manje od trećine tijela Dagi slika

14.05.2012.
otac: HUR 41370 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR, CH-HR Zed slika
majka: HUR 41498 ženka više od trećine tijela Flora slika
HR 10933 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR, CH-HR, CH-HR-G Massa slika

10.05.2012. GROSSMUTTER BERG
otac: HUR 41679 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR Lun Cro U Can slika
majka: HR 10414 ženka manje od trećine tijela Cora Grossmutter Berg slika
HR 10906 mužjak Geronimo Grossmutter Berg slika
HR 10907 mužjak Grivo Grossmutter Berg slika
HR 10908 mužjak Grom Grossmutter Berg slika
HR 10909 mužjak manje od trećine tijela Gusar Grossmutter Berg slika
HR 10910 mužjak Gandi Grossmutter Berg slika
HR 10911 mužjak Gorbi Grossmutter Berg slika
HR 10912 mužjak Gero Grossmutter Berg slika
HR 10913 ženka Gama Grossmutter Berg slika

30.04.2012. LJUPKOVI POTOMCI
otac: HUR 41670 mužjak više od trećine tijela CH-HR Lord slika
majka: HR 10543 ženka manje od trećine tijela Reta Ljupkovi tornjaci slika
HR 10897 mužjak manje od trećine tijela Lennon Ljupkovi potomci slika
HR 10898 mužjak manje od trećine tijela Lord Ljupkovi potomci slika
HR 10899 mužjak manje od trećine tijela Laredo Ljupkovi potomci slika
HR 10900 mužjak manje od trećine tijela Letatio Ljupkovi potomci slika
HR 10901 ženka manje od trećine tijela Lu Lumira Ljupkovi potomci slika
HR 10902 ženka manje od trećine tijela Li Le It Ha Ljupkovi potomci slika
HR 10903 ženka manje od trećine tijela Laeva Ljupkovi potomci slika
HR 10904 ženka manje od trećine tijela La Moly Ljupkovi potomci slika
HR 10905 ženka manje od trećine tijela Le Lemonta Ljupkovi potomci slika

25.04.2012. LJUPKOVI TORNJACI
otac: HUR 41932 mužjak Fargo Ljupkovi tornjaci slika
majka: HUR 41878 ženka više od trećine tijela Ala Ljupkovi tornjaci slika
HR 10894 mužjak manje od trećine tijela San Ljupkovi tornjaci slika
HR 10895 mužjak manje od trećine tijela CH-HR Sandi Ljupkovi tornjaci slika

16.04.2012.
otac: BHR 33003 mužjak JCH-BiH Sony Max slika
majka: BHR 1086 ženka Guberka slika
BHR 1311 mužjak Bobi
BHR 1312 mužjak Boni
BHR 1314 ženka Bara
BHR 1313 ženka Bila slika

08.04.2012.
otac: BHR 671 mužjak više od trećine tijela Dingo slika
majka: BHR 892 ženka više od trećine tijela Rega slika
BHR 1306 ženka Zumba slika

05.04.2012. RUMBLERUSH'S
otac: HUR 41370 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR, CH-HR Zed slika
majka: HR 10508 (FI35582/12) ženka više od trećine tijela FI-CH Tery Cro U Can slika
FI38971/12 mužjak manje od trećine tijela Rumblerush's Yancy
FI38970/12 ženka manje od trećine tijela Rumblerush's Yasmine

04.04.2012. OD TUZLE
otac: BHRB 23704 mužjak manje od trećine tijela CH-BIH Soko III od Tuzle slika
majka: BHUR 22365 ženka manje od trećine tijela JCH-BIH Bela Miškina slika
BHRB 23913 mužjak Odisej od Tuzle
BHRB 23914 mužjak Orlando od Tuzle
BHRB 23915 ženka Odessa od Tuzle

01.04.2012.
otac: BHR 975 mužjak Kutul slika
majka: BHR 537 ženka Ema
BHRB 0000616 ženka Bella slika

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 sljedeća ››