Legla

1561 rezultat (1001 - 1010)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 sljedeća ››

08.11.2002.
otac: HUR 40591 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR Rex King-Tor Croatia slika
majka: HUR 40693 ženka plašt Belka slika
HUR 41084 mužjak plašt Aron slika
HUR 41085 mužjak plašt Al
HUR 41086 mužjak manje od trećine tijela Aldo
HUR 41087 mužjak manje od trećine tijela Amor
HUR 41088 mužjak više od trećine tijela Alf
HUR 41089 ženka Ambra
HUR 41090 ženka Alpa
HUR 41091 ženka više od trećine tijela Azra slika
HUR 41092 ženka više od trećine tijela Alma
HUR 41093 ženka manje od trećine tijela Alfa

08.11.2002. ZAGREBAČKI BISERI
otac: HUR 40062 mužjak manje od trećine tijela CH-HR , CHM-HR, CH-BiH Bingo Zagrebački biseri slika
majka: HUR 40238 ženka CH-HR Aria Zagrebački biseri slika
HUR 41051 mužjak Alf Zagrebački biseri
HUR 41052 mužjak Arči Zagrebački biseri
HUR 41053 mužjak manje od trećine tijela Art Zagrebački biseri slika
HUR 41054 mužjak manje od trećine tijela Ch-HR. Amon Zagrebački biseri slika
HUR 41055 mužjak više od trećine tijela Asi Zagrebački biseri slika
HUR 41056 mužjak Ari Zagrebački biseri
HUR 41057 ženka Alfa Zagrebački biseri
HUR 41058 ženka Ara Zagrebački biseri
HUR 41059 ženka Asta Zagrebački biseri
HUR 41060 ženka Aska Zagrebački biseri

02.11.2002. HRVATSKO BLAGO
otac: HUR 40420 mužjak manje od trećine tijela Bobi slika
majka: HUR 40320 ženka manje od trećine tijela Ciba Makarska slika
HUR 41129 mužjak Favor Hrvatsko blago
HUR 41130 mužjak Fausto Hrvatsko blago
HUR 41131 mužjak manje od trećine tijela Felix Hrvatsko blago
HUR 41132 ženka manje od trećine tijela Forma Hrvatsko blago
HUR 41133 ženka Fortuna Hrvatsko blago
HUR 41134 ženka Fuga Hrvatsko blago
HUR 41135 ženka Furia Hrvatsko blago
HUR 41136 ženka Futura Hrvatsko blago
HUR 41137 ženka Festina Hrvatsko blago slika

02.11.2002.
otac: BHUR 20472 mužjak Šargo Rex
majka: BHUR 20776 ženka Uva
BHUR 329 mužjak Max

10.10.2002. KING - TOR CROATIA
otac: HUR 40638 mužjak manje od trećine tijela CH-HR, CHM-HR Laki King-Tor Croatia slika
majka: HUR 40597 ženka manje od trećine tijela Rina King-Tor Croatia slika
HUR 41102 mužjak Buco King-Tor Croatia
HUR 41103 mužjak Barni King-Tor Croatia
HUR 41104 ženka Beta King-Tor Croatia
HUR 41105 ženka Brita King-Tor Croatia

04.10.2002.
otac: HUR 40085 (BHR 00352) mužjak Luks slika
majka: neupisana ženka Šara
BHRB 0000379 mužjak CH-BIH Šaro slika

04.10.2002.
otac: BHR 18 (BHUR 20761) mužjak Cezar
majka: HUR 40635 ženka Nell Riva's Dogs
BHR 108 mužjak Rem
BHR 106 mužjak Ringo
BHR 107 mužjak Romul
BHR 105 mužjak Ron
BHR 104 mužjak više od trećine tijela CH-BiH Roni slika
BHR 112 ženka Rajna
BHR 109 ženka Rea
BHR 110 ženka Rega
BHR 111 ženka Rina

03.10.2002.
otac: BHRB 20610 mužjak Bilov od Salkića slika
majka: BHUR 20601 ženka Bara - Gara
BHUR 20922 ženka Alka

28.09.2002.
otac: BHRB 20539 mužjak Max
majka: BHRB 20711 ženka Cuna
BHRB 21318 mužjak Čampi

26.09.2002.
otac: BHR 18 (BHUR 20761) mužjak Cezar
majka: HUR 40633 ženka Niki Riva's Dogs
BHR 100 mužjak Garo
BHR 99 mužjak Grando
BHR 101 mužjak Grivo
BHR 102 ženka Gala
BHR 103 ženka Griva

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 sljedeća ››