Legla

1569 rezultata (141 - 150)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 sljedeća ››

20.10.2014. LJUPKOVI TORNJACI
otac: BHR 1192 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Bigo slika
majka: HUR 41878 ženka više od trećine tijela Ala Ljupkovi tornjaci slika
HR 11229 ženka Jasmine Ljupkovi tornjaci

20.10.2014. BEN QUICK
otac: BHR 20218 mužjak Sheik od Haračića
majka: BHR 20247 ženka Nilla
BHR 20435 ženka Gina Ben Quick slika
BHR 20433 ženka Ginger Ben Quick slika

09.10.2014. DALMATINSKI VRISAK
otac: HR 10765 mužjak više od trećine tijela JCH-HR Teran Vala Liburna slika
majka: HR 11090 (BHR 1238) ženka manje od trećine tijela CH-HR Šiva slika
HR 11215 (FI40175/15) mužjak Top Gun Dalmatinski vrisak slika
HR 11216 mužjak Tugomir Dalmatinski vrisak slika
HR 11217 mužjak The Thorr Dalmatinski vrisak slika
HR 11218 mužjak Travian Dalmatinski vrisak slika
HR 11219 mužjak Toro Dalmatinski vrisak slika
HR 11220 ženka Tina Dalmatinski vrisak
HR 11221 ženka JCH-HR,JCH-BiH,CH-HR Tara Dalmatinski vrisak slika
HR 11222 ženka Taiga Dalmatisnki vrisak slika
HR 11223 ženka Tea Dalmatinski vrisak slika

03.10.2014. LES HAUTS DE MALFORET
otac: HR 11016 mužjak Vito Boss-Tor slika
majka: HR 10551 ženka manje od trećine tijela Ch-FR Nika Boss-Tor slika
LOF 2 B.B.H.C. LOF 96 mužjak J'Moka Des Hauts De Malforet
LOF 2 B.B.H.C. LOF 97 mužjak Jango Des Hauts De Malforet
LOF 2 B.B.H.C. LOF 98 mužjak Jip Dit Sultan Des Hauts De Malforet
LOF 2 B.B.H.C. LOF 91 ženka Jabba Des Hauts De Malforet
LOF 2 B.B.H.C. LOF 94 ženka Jadis Des Hauts De Malforet
LOF 2 B.B.H.C. LOF 93 ženka Jasmine Des T-Hauts De Malforet
LOF 2 B.B.H.C. LOF 90 ženka Jeliska Des Hauts De Malforet
LOF 2 B.B.H.C. LOF 92 ženka Jolina Des Hauts De Malforet
LOF 2 B.B.H.C. LOF 95 ženka Jywen Des Hauts De Malforet

25.09.2014.
otac: HUR 42088 (BHRB 0000569) mužjak manje od trećine tijela Medo slika
majka: HUR 41972 ženka Noa slika
HR 11173 ženka Runda

17.09.2014.
otac: HR 10743 mužjak manje od trećine tijela Clinton slika
majka: BHRB 31474 ženka Sabaka slika
BHRB 33861 mužjak Rambo slika

11.09.2014. LES HAUTS DE MALFORET
otac: HR 10917 mužjak manje od trećine tijela CH-HR El Ninjo Boss-Tor slika
majka: LOF 2 B.B.H.C. LOF 16 ženka CH-FR Gloss Des Hauts de Malforet
LOF 2 B.B.H.C. LOF 89 mužjak Jack Sparrow Des Hauts De Malforet
LOF 2 B.B.H.C. LOF 88 ženka Jade Des Hauts De Malforet
LOF 2 B.B.H.C. LOF 87 ženka Jaika Des Hauts De Malforet

20.08.2014.
otac: HR 11005 mužjak Batman Canmontana slika
majka: LOF 2BBHC20/11 ženka Gringa
LOF 2BBHC101/19 mužjak plašt Joker slika

15.08.2014.
otac: BHRB 31874 mužjak manje od trećine tijela Bandit od Crne Ramske slika
majka: BHR 1758 ženka manje od trećine tijela Rega slika
BHR 1962 ženka Severina slika

02.08.2014. OF GACKA VALLEY
otac: HR 10895 mužjak manje od trećine tijela CH-HR Sandi Ljupkovi tornjaci slika
majka: LOF 2BBHC24/6 ženka manje od trećine tijela CH-FR Gacka slika
LOF 2 B.B.H.C. LOF 80 mužjak Jasko of Gacka Valley
LOF 2 B.B.H.C. LOF 78 mužjak Jaures of Gacka Valley slika
LOF 2 B.B.H.C. LOF 81 mužjak Javor of Gacka Valley
LOF 2 B.B.H.C. LOF 83 mužjak Jericho of Gacka Valley slika
LOF 2 B.B.H.C. LOF 82 mužjak Jeroboam of Gacka Valley
LOF 2 B.B.H.C. LOF 79 mužjak Junak-Jak of Gacka Valley slika
LOF 2 B.B.H.C. LOF 84 ženka Jaka of Gacka Valley slika
LOF 2 B.B.H.C. LOF 86 ženka više od trećine tijela Jasna of Gacka Valley slika
LOF 2 B.B.H.C. LOF 85 ženka Južna of Gacka Valley

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 sljedeća ››