Legla

1569 rezultata (41 - 50)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 sljedeća ››

08.08.2017.
otac: HUR 42064 mužjak više od trećine tijela CH-HR, JCH-HR, JCH-SLO , CH-HR-G Burin Vala Liburna slika
majka: HR 11250 ženka više od trećine tijela Inja
HR 11680 mužjak manje od trećine tijela Logan slika
HR 11682 mužjak Lovor
HR 11684 mužjak Lobor
HR 11686 (PKR.II-131324) ženka više od trećine tijela JCH - PL Lika slika
HR 11687 ženka manje od trećine tijela Laica slika
HR 11688 ženka Lira
HR 11689 (CMKU/TO/49/18) ženka više od trećine tijela JCh CZ, JCh SK, CH ČMKU, CH CZ Leda slika
HR 11690 ženka Lassa

29.07.2017.
otac: BHRB 32498 mužjak Lari slika
majka: BHR 2107 ženka više od trećine tijela Tila slika
BHRB 34374 mužjak manje od trećine tijela Bobi slika

29.07.2017.
otac: HR 11018 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR Victor Boss-Tor slika
majka: HR 10748 ženka manje od trećine tijela Cim slika
HR 11670 mužjak Erick
HR 11672 mužjak manje od trećine tijela JCH-HR, JCH-PL, JCH-RS, CH-HR Edgar slika
HR 11675 ženka Extasy
HR 11677 ženka manje od trećine tijela Ellena slika

06.07.2017. DALMATINSKI VRISAK
otac: HR 11084 mužjak manje od trećine tijela Tyler Boss-Tor slika
majka: BHR 430 ženka Tara Ben Quick slika
HR 11678 mužjak manje od trećine tijela Jaccomo Dalmatinski vrisak slika

05.07.2017.
otac: HR 10996 mužjak Šarov Ljupkovi tornjaci
majka: HR 11724 ženka Tally
BHR 2284 mužjak Vitar
BHR 2290 ženka Vatra

23.06.2017. OD BOROVE GLAVE
otac: BHR1754 mužjak Mustang slika
majka: BHR 1197 ženka Lota slika
BHR 2310 mužjak Bobi od Borove glave
BHR 2309 mužjak Boni od Borove glave

03.06.2017. GROSSMUTTER BERG
otac: HUR 41977 mužjak plašt West Canmontana slika
majka: HUR 42087 ženka JCH-HR Aksa Grossmuter Berg slika
HR 11665 mužjak Soko Grossmutter Berg slika
HR 11666 mužjak Soni Grossmutter Berg slika
HR 11667 mužjak Sony Grossmutter Berg slika
HR 11668 ženka Sara Grossmutter Berg slika
HR 11669 ženka Sindi Grossmutter Berg slika

02.06.2017.
otac: HR 11380 (BHR 00837) mužjak JCH-BIH Rolex
majka: BHR 2096 ženka Sinda
BHR 2295 ženka Betty slika

12.05.2017. DALMATINSKI VRISAK
otac: HR 11155 mužjak Simon Dalmatinski vrisak slika
majka: BHR 1306 ženka Zumba slika
HR 11658 mužjak Ipar Dalmatinski vrisak slika
HR 11659 mužjak Ikan Dalmatinski vrisak slika
HR 11660 mužjak Ike Dalmatinski vrisak slika
HR 11661 mužjak Izum Dalmatinski vrisak slika
HR 11662 ženka Iris Dalmatinski vrisak slika
HR 11663 ženka Istra Dalmatinski vrisak slika
HR 11664 ženka Izzy Dalmatinski vrisak slika

12.05.2017.
otac: BHRB 34020 mužjak Bumbo
majka: BHRB 34123 ženka Nora
HR 11785 (BHRB 34386) mužjak Atos slika

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 sljedeća ››