Legla

1587 rezultata (621 - 630)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››

10.05.2007.
otac: HUR 40986 mužjak plašt Atos King-Tor Croatia slika
majka: HUR 40829 ženka manje od trećine tijela CHM-HR, CH-HR Lota slika
HR 10161 mužjak manje od trećine tijela Simba slika
HR 10162 ženka više od trećine tijela Samba slika
HR 10163 ženka manje od trećine tijela Sabra slika
HR 10164 ženka plašt Sona slika
HR 10165 ženka plašt Sola slika

07.05.2007.
otac: BHRB0000327; BHUR 20806 mužjak manje od trećine tijela Soko slika
majka: BHR 639 ženka manje od trećine tijela Astra slika
BHR 882 mužjak Bizon-Soko

04.05.2007.
otac: BHUR 21351 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Amor slika
majka: BHR 661 ženka Minea od Crne Ramske
BHR 859 ženka Riva
HUR 41979 (BHR 861) mužjak manje od trećine tijela CH-HR Rosi slika

25.04.2007.
otac: BHR 20824 mužjak Bilov
majka: BHUR 20517 ženka Šara
BHRB 22885 mužjak Ram-Šarov slika
BHR 22887 mužjak Rim-Astor slika
BHR 22883 (BHR 31988) mužjak Rundo
BHR 22888 ženka Rama-Šara

20.04.2007.
otac: BHRB 21418 mužjak više od trećine tijela Soko slika
majka: BHRB 21661 ženka plašt Etna slika
BHRB 22815 ženka plašt Cita slika

17.04.2007.
BHR 22765 ženka Ceta

15.04.2007.
otac: BHRB 0000388 mužjak Bandit Ramski slika
majka: BHUR 21357 ženka više od trećine tijela CH-BIH Alona slika
BHRB 852 (BHR 452) mužjak više od trećine tijela Astor slika
BHR 853 mužjak Atos
BHR 450 ženka Arka

15.04.2007.
otac: BHR 104 mužjak više od trećine tijela CH-BiH Roni slika
majka: BHUR 22365 ženka manje od trećine tijela JCH-BIH Bela Miškina slika
BHRB 22773 mužjak manje od trećine tijela JCH-BiH, CH-BIH Medov II Tuzlanski slika
BHUR 22771 mužjak Miškin
BHUR 22774 mužjak Mišunov
BHUR 22775 mužjak Morgunov
BHUR 22776 mužjak Morozov
BHUR 22772 mužjak Murgov
BHUR 22777 ženka Miškina

14.04.2007.
otac: mužjak Buco od Tomislavgrada
majka: BHR 602 ženka Oliva od Crne Ramske
BHR 900 mužjak Leri
BHR 899 mužjak manje od trećine tijela Lobo slika
BHR 903 ženka Lira

11.04.2007. IZ SRCA SLAVONIJE
otac: HUR 41487 mužjak manje od trećine tijela Crash slika
majka: HUR 41389 ženka Luna iz srca Slavonije slika
HR 10151 ženka Astra iz srca Slavonije slika
HR 10152 ženka Anđa iz srca Slavonije
HR 10153 ženka Alka iz srca Slavonije
HR 10154 ženka Alfa iz srca Slavonije
HR 10155 ženka Anuška iz srca Slavonije
HR 10156 ženka Ada iz srca Slavonije
HR 10157 ženka Alica iz srca Slavonije

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››