Legla

1569 rezultata (1451 - 1460)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 sljedeća ››

otac: JUR 100019 (RM 393) mužjak Amor
majka: JUR 100015 ženka Šara
BPP 00258 ženka Lida-Dona
JUR 100021 ženka Dona

BPP 00206 ženka Brnja
JUR 20089 (BHUR 20089) mužjak Šarov

otac: BPP 00202 mužjak Brnjo
majka: BPP 00203 ženka Lasa
JUR 20165 mužjak Žućo

majka: JUR 20162 (RM 55) ženka Ruta
BHUR 20336 ženka Dona

otac: BHUR 20853 mužjak Šarov
majka: BHUR 20852 ženka Brena
BHRB 20855 mužjak Bimbo

BHRB 0000325 ženka Šara slika

otac: JUR 20166 mužjak Šargo
majka: JUR 20254 ženka Gara
BHUR 20267 ženka Gara

otac: HUR 40321 (BHUR 20804) mužjak manje od trećine tijela Šarov (Štampalov) slika
majka: neupisana ženka Griva Borovska
BHRB 0000420 mužjak plašt Grivo slika
BHRB 0000422 mužjak više od trećine tijela Soko slika

otac: JUR 20608 mužjak Medov
majka: JUR 20609 ženka Šara (Žuta)
BHUR 20615 mužjak Šarov (Medo)

otac: neupisan mužjak Šarov
majka: neupisana ženka Biza
HUR 40044 mužjak manje od trećine tijela Šarov (Pelivanov) slika

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 sljedeća ››