Legla

1589 rezultata (11 - 20)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››

02.10.2019. HRVATSKA DIKA
otac: HR 10935 mužjak CH-HR, CH-G-HR Zub Hrvatska dika slika
majka: HR 11349 ženka više od trećine tijela CH-HR Saga Hrvatska dika slika
HR 11871 ženka Biska Hrvatska dika slika
HR 11872 ženka LT JCH, EST JCH Bria Hrvatska dika slika

02.10.2019. VON WAPENSDORF
otac: HR 11820 (BHR 2303) mužjak plašt Lebonni
majka: CMKU/TO/43/17 ženka manje od trećine tijela Cupra Seraphina Tor Bohemia
CMKU/TO/76/19 mužjak Accio Tor Bohemia von Wapensdorf
CMKU/TO/77/19 mužjak Aquamenti Torbohemia von Wapensdorf
CMKU/TO/78/19 mužjak plašt Arrow Tor Bohemia von Wapensdorf
CMKU/TO/79/19 mužjak plašt Auripercussor Tor B von Wapensdorf
CMKU/TO/80/19 ženka Alienata Soror Tor B von Wapensdorf
CMKU/TO/81/19 ženka plašt Arania Tor Bohemia von Wapensdorf
CMKU/TO/82/19 ženka plašt Arriva Tor Bohemia von Wapensdorf
CMKU/TO/83/19 ženka Ascendia Tor Bohemia von Wapensdorf
CMKU/TO/84/19 ženka plašt Avena Tor Bohemia von Wapensdorf

08.09.2019. ALL PETRINA'S
otac: HR 11573 mužjak manje od trećine tijela Sultan Boss-Tor slika
majka: HR 11477 ženka manje od trećine tijela JCH-HR, CH-HR Vilma Veronica All-Petrina's slika
HR 11870 mužjak manje od trećine tijela Triton The King of The Sea All-Petrina's

30.08.2019. BOSS-TOR
otac: HR 11395 mužjak JCH-HR Kedon Boss-Tor slika
majka: HR 11574 ženka manje od trećine tijela CHM-HR, CH-HR Silla Boss-Tor slika
HR 11862 mužjak Gold Boss-Tor
HR 11863 mužjak Grom Boss-Tor
HR 11864 mužjak Garbin Boss-Tor
JUR 11865 mužjak Griffin Boss-Tor
HR 11866 mužjak Gringo Boss-Tor
HR 11867 mužjak Gord Boss-Tor
HR 11868 mužjak Gabriel Boss-Tor
HR 11869 mužjak Gordon Boss-Tor

27.07.2019. TOR SHADOW OF THE STONE
otac: BHRB 33940 mužjak Ch-BIH Toro slika
majka: HR 11821 (BHR 343200) ženka više od trećine tijela Buba slika
HR 11858 ženka Sabur Tor Shadow of the Stone
HR 11859 mužjak Sevdah Tor Shadow of the Stone
HR 11860 mužjak Srdo Tor Shadow of the Stone
HR 11861 mužjak Soku Tor Shadow of the Stone

24.07.2019. VALA LIBURNA
otac: HR 11405 mužjak manje od trećine tijela Porin slika
majka: HR 11306 ženka manje od trećine tijela JCH-HR, CH-HR Fritula Vala Liburna slika
HR 11852 ženka manje od trećine tijela Una Vala Liburna slika

08.05.2019. AGRAMARVAT
otac: HR 11492 mužjak Viking Dalmatinski vrisak slika
majka: HR 11621 ženka Šiva Ljupkovi tornjaci
HR 11847 mužjak manje od trećine tijela Agramarvat All
HR 11848 mužjak Agramarvat As
HR 11849 ženka Agramarvat Alka
HR 11850 ženka Agramarvat Aura

23.04.2019. GULDEN LAND
otac: CMKU/TO/7/-14/14 mužjak manje od trećine tijela JCH-CZ, JCH-SK, CH CZ, GCH CZ, ČMKU CH, CH SK Acheron V.Cotopaxi Tor Bohemia slika
majka: HR 10974 (CMKU/TO/3/-13/13) ženka manje od trećine tijela Rose slika
CMKU/TO/72/19 ženka Bora Gulden Land slika

18.04.2019. MIRAL CASTLE
otac: BHRB 33940 mužjak Ch-BIH Toro slika
majka: BHR 20376 ženka više od trećine tijela Mahala Miral Castle
BHR 20603 mužjak manje od trećine tijela Lovran Miral Castle
BHR 20604 ženka više od trećine tijela Lava Miral Castle
BHR 20605 ženka više od trećine tijela Lima Miral Castle
BHR 20606 ženka manje od trećine tijela Luna Miral Castle

20.03.2019. DALMATINSKI VRISAK
otac: HR 11704 mužjak JCH-HR, JCH-HU Luzan slika
majka: HR 11662 ženka Iris Dalmatinski vrisak slika
HR 11838 mužjak Ermak At Imeprial Bri Dalmatinski vrisak
HR 11839 mužjak Ergo Dalmatinski vrisak
HR 11840 mužjak Edwin Dalmatinski vrisak
HR 11841 mužjak Emu Dalmatinski vrisak
HR 11842 mužjak Ethan Dalmatinski vrisak
HR 11843 ženka Ela Dalmatinski vrisak
HR 11844 ženka Evita Dalmatinski vrisak
HR 11845 ženka Elysia Dalmatinski vrisak
HR 11846 ženka Elsa Dalmatinski vrisak

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››