Legla

1586 rezultata (11 - 20)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››

30.08.2019. BOSS-TOR
otac: HR 11395 mužjak JCH-HR Kedon Boss-Tor slika
majka: HR 11574 ženka manje od trećine tijela CHM-HR, CH-HR Silla Boss-Tor slika
HR 11862 mužjak Gold Boss-Tor
HR 11863 mužjak Grom Boss-Tor
HR 11864 mužjak Garbin Boss-Tor
JUR 11865 mužjak Griffin Boss-Tor
HR 11866 mužjak Gringo Boss-Tor
HR 11867 mužjak Gord Boss-Tor
HR 11868 mužjak Gabriel Boss-Tor
HR 11869 mužjak Gordon Boss-Tor

27.07.2019. TOR SHADOW OF THE STONE
otac: BHRB 33940 mužjak Ch-BIH Toro slika
majka: HR 11821 (BHR 343200) ženka više od trećine tijela Buba slika
HR 11858 ženka Sabur Tor Shadow of the Stone
HR 11859 mužjak Sevdah Tor Shadow of the Stone
HR 11860 mužjak Srdo Tor Shadow of the Stone
HR 11861 mužjak Soku Tor Shadow of the Stone

24.07.2019. VALA LIBURNA
otac: HR 11405 mužjak manje od trećine tijela Porin slika
majka: HR 11306 ženka manje od trećine tijela JCH-HR, CH-HR Fritula Vala Liburna slika
HR 11852 ženka manje od trećine tijela Una Vala Liburna slika

08.05.2019. AGRAMARVAT
otac: HR 11492 mužjak Viking Dalmatinski vrisak slika
majka: HR 11621 ženka Šiva Ljupkovi tornjaci
HR 11847 mužjak manje od trećine tijela Agramarvat All
HR 11848 mužjak Agramarvat As
HR 11849 ženka Agramarvat Alka
HR 11850 ženka Agramarvat Aura

23.04.2019. GULDEN LAND
otac: CMKU/TO/7/-14/14 mužjak manje od trećine tijela JCH-CZ, JCH-SK, CH CZ, GCH CZ, ČMKU CH, CH SK Acheron V.Cotopaxi Tor Bohemia slika
majka: HR 10974 (CMKU/TO/3/-13/13) ženka manje od trećine tijela Rose slika
CMKU/TO/72/19 ženka Bora Gulden Land slika

18.04.2019. MIRAL CASTLE
otac: BHRB 33940 mužjak Ch-BIH Toro slika
majka: BHR 20376 ženka više od trećine tijela Mahala Miral Castle
BHR 20603 mužjak manje od trećine tijela Lovran Miral Castle
BHR 20604 ženka više od trećine tijela Lava Miral Castle
BHR 20605 ženka više od trećine tijela Lima Miral Castle
BHR 20606 ženka manje od trećine tijela Luna Miral Castle

20.03.2019. DALMATINSKI VRISAK
otac: HR 11704 mužjak JCH-HR, JCH-HU Luzan slika
majka: HR 11662 ženka Iris Dalmatinski vrisak slika
HR 11838 mužjak Ermak At Imeprial Bri Dalmatinski vrisak
HR 11839 mužjak Ergo Dalmatinski vrisak
HR 11840 mužjak Edwin Dalmatinski vrisak
HR 11841 mužjak Emu Dalmatinski vrisak
HR 11842 mužjak Ethan Dalmatinski vrisak
HR 11843 ženka Ela Dalmatinski vrisak
HR 11844 ženka Evita Dalmatinski vrisak
HR 11845 ženka Elysia Dalmatinski vrisak
HR 11846 ženka Elsa Dalmatinski vrisak

12.03.2019. ELMAK TOR
otac: HR 11293 mužjak JCH-HR, CH-HR Legro Boss-Tor slika
majka: HR 11629 ženka manje od trećine tijela Marla Boss Tor slika
HR 11830 mužjak Klek Elmak Tor
HR 11831 mužjak Kalnik Elmak Tor
HR 11832 ženka Krupa Elmak Tor
HR 11833 ženka Kupa Elmak Tor
HR 11834 ženka Korana Elmak Tor

26.02.2019. LJUPKOVI TORNJACI
otac: HR 11358 mužjak više od trećine tijela Grof Dalmatinski vrisak slika
majka: HR 10723 ženka Jeny Ljupkovi tornjaci slika
HR 11823 mužjak Gusar Ljupkovi tornjaci slika
HR 11824 ženka Ginna Ljupkovi tornjaci slika
HR 11825 ženka Grofica Ljupkovi tornjaci slika
HR 11826 ženka Gloria Ljupkovi tornjaci slika
HR 11827 ženka Grazia Ljupkovi tornjaci slika
HR 11828 ženka Gea Ljupkovi tornjaci slika
HR 11829 ženka Gita Ljupkovi tornjaci slika

04.02.2019. BOSS-TOR
otac: HR 11395 mužjak JCH-HR Kedon Boss-Tor slika
majka: HR 11298 ženka JCH-HR Lejla Boss-Tor slika
HR 11810 mužjak Bear Boss-Tor
HR 11811 mužjak Bond Boss-Tor
HR 11812 mužjak Boran Boss-Tor
HR 11813 ženka Beauty Boss-Tor
HR 11814 ženka Blondy Boss-Tor
HR 11815 ženka Bonnie Boss-Tor
HR 11816 ženka Brandy Boss-Tor
HR 11817 ženka Beverly Boss-Tor
HR 11818 ženka Baby Boss-Tor
HR 11819 ženka Bamba Boss-Tor

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››