Legla

1569 rezultata (1011 - 1020)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 sljedeća ››

02.11.2002.
otac: BHUR 20472 mužjak Šargo Rex
majka: BHUR 20776 ženka Uva
BHUR 329 mužjak Max

02.11.2002. HRVATSKO BLAGO
otac: HUR 40420 mužjak manje od trećine tijela Bobi slika
majka: HUR 40320 ženka manje od trećine tijela Ciba Makarska slika
HUR 41129 mužjak Favor Hrvatsko blago
HUR 41130 mužjak Fausto Hrvatsko blago
HUR 41131 mužjak manje od trećine tijela Felix Hrvatsko blago
HUR 41132 ženka manje od trećine tijela Forma Hrvatsko blago
HUR 41133 ženka Fortuna Hrvatsko blago
HUR 41134 ženka Fuga Hrvatsko blago
HUR 41135 ženka Furia Hrvatsko blago
HUR 41136 ženka Futura Hrvatsko blago
HUR 41137 ženka Festina Hrvatsko blago slika

10.10.2002. KING - TOR CROATIA
otac: HUR 40638 mužjak manje od trećine tijela CH-HR, CHM-HR Laki King-Tor Croatia slika
majka: HUR 40597 ženka manje od trećine tijela Rina King-Tor Croatia slika
HUR 41102 mužjak Buco King-Tor Croatia
HUR 41103 mužjak Barni King-Tor Croatia
HUR 41104 ženka Beta King-Tor Croatia
HUR 41105 ženka Brita King-Tor Croatia

04.10.2002.
otac: HUR 40085 (BHR 00352) mužjak Luks slika
majka: neupisana ženka Šara
BHRB 0000379 mužjak CH-BIH Šaro slika

04.10.2002.
otac: BHR 18 (BHUR 20761) mužjak Cezar
majka: HUR 40635 ženka Nell Riva's Dogs
BHR 108 mužjak Rem
BHR 106 mužjak Ringo
BHR 107 mužjak Romul
BHR 105 mužjak Ron
BHR 104 mužjak više od trećine tijela CH-BiH Roni slika
BHR 112 ženka Rajna
BHR 109 ženka Rea
BHR 110 ženka Rega
BHR 111 ženka Rina

03.10.2002.
otac: BHRB 20610 mužjak Bilov od Salkića slika
majka: BHUR 20601 ženka Bara - Gara
BHUR 20922 ženka Alka

28.09.2002.
otac: BHRB 20539 mužjak Max
majka: BHRB 20711 ženka Cuna
BHRB 21318 mužjak Čampi

26.09.2002.
otac: BHR 18 (BHUR 20761) mužjak Cezar
majka: HUR 40633 ženka Niki Riva's Dogs
BHR 100 mužjak Garo
BHR 99 mužjak Grando
BHR 101 mužjak Grivo
BHR 102 ženka Gala
BHR 103 ženka Griva

23.09.2002. IZ SRCA SLAVONIJE
otac: HUR 40430 mužjak više od trećine tijela Aga Zagrebački biseri
majka: HUR 40656 ženka više od trećine tijela CH-HR, CHM-HR Astra Piasevoli slika
HUR 41046 ženka Dora iz srca Slavonije
HUR 41047 ženka Dalja iz srca Slavonije
HUR 41048 ženka Dina iz srca Slavonije
HUR 41049 mužjak više od trećine tijela Div iz srca Slavonije slika
HUR 41050 mužjak Dodo iz srca Slavonije

14.09.2002.
otac: HUR 40587 (BHUR 21327) mužjak više od trećine tijela Miki slika
majka: HUR 40924 (BHUR 20775) ženka Uma
BHR 135 mužjak Bari
BHR 134 ženka Bela

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 sljedeća ››