Legla

1586 rezultata (1441 - 1450)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››

01.06.1991.
otac: JUR 20172 mužjak Šargo (Bugi)
majka: JUR 20173 (RM 63) ženka Bena
JUR 20282 mužjak Murđo-Šarov

10.04.1991.
JUR 20280 mužjak Šargi

08.04.1991.
otac: JUR 20171 (RM 65) mužjak Atos (Soko)
majka: JUR 20212 ženka Lola
HUR 40288 (JUR 20302) ženka Jana-Bela

26.03.1991.
otac: JUR 20209 mužjak plašt Rambo
majka: JUR 20218 ženka Mala
RM 269 mužjak Aci
RM 266 mužjak Ari
RM 272 ženka Aba
RM 271 ženka Ada
RM 273 ženka Aka
RM 270 ženka Ara
HUR 40300 (RM 267) mužjak Ami (Šargo)
HUR 40311 (RM 268) mužjak As

25.03.1991.
otac: JUR 20171 (RM 65) mužjak Atos (Soko)
majka: JUR 20162 (RM 55) ženka Ruta
RM 288 mužjak Oki
RM 287 mužjak Osi
RM 289 ženka Ora

20.03.1991.
otac: JUR 20209 mužjak plašt Rambo
majka: JUR 20234 ženka Gala
RM 291 mužjak Bari
RM 290 mužjak Beni
RM 298 mužjak Binjo
BHRB 20707 (RM 296) ženka Bara
RM 292 ženka Bena
RM 297 ženka Biba
RM 295 ženka Bira
RM 294 ženka Boba
RM 293 ženka Buba

28.02.1991.
otac: JUR 20232 mužjak Cetis
majka: JUR 20229 (RM 244) ženka Ala
RM 228 mužjak Bigo
RM 229 mužjak Bongo
RM 231 ženka Bela
RM 232 ženka Bila
JUR 20290 (RM 230) mužjak Begi-Kuki

05.01.1991.
otac: JUR 20192 mužjak Šargo
majka: JUR 20198 ženka Kuna (Rexa)
JUR 252 (RM 252) mužjak više od trećine tijela Nando slika
HUR 40286 ženka Nuša

1991.
otac: JUR 20258 mužjak Kal
majka: JUR 20181 (RM 61) ženka plašt Bara (Endži) slika
JUR 401 ženka Sali
HUR 40119 ženka Sara
HUR 40120 ženka Suzi

1991.
otac: JUR 20183 mužjak Šaro
majka: JUR 20256 (RM 118) ženka Bena
BHUR 20561 mužjak manje od trećine tijela Rambo (Dilaverov) slika

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››