Legla

1586 rezultata (371 - 380)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››

19.06.2010.
otac: HR 10261 mužjak više od trećine tijela Garbin Hrvatska dika slika
majka: HUR 41405 ženka više od trećine tijela Ava slika
HR 10641 ženka manje od trećine tijela Senia slika
HR 10642 ženka više od trećine tijela Sila slika
HR 10643 ženka manje od trećine tijela Stella slika
HR 10644 mužjak manje od trećine tijela Sibir slika
HR 10645 mužjak manje od trećine tijela Saturn slika
HR 10646 (FI44826/14) ženka više od trećine tijela Satira slika
HR 10647 ženka manje od trećine tijela Santa slika

15.06.2010. HRVATSKA DIKA
otac: HUR 41573 mužjak manje od trećine tijela Zeus slika
majka: HR 10260 ženka više od trećine tijela Godiva Hrvatska dika slika
HR 10622 mužjak manje od trećine tijela Niko Hrvatska dika slika
HR 10623 mužjak Nomad Hrvatska dika
HR 10624 mužjak Nanuk Hrvatska dika
HR 10625 (FI51986/11) ženka više od trećine tijela CH-FIN, SE UCh Numa Hrvatska dika slika
HR 10626 ženka manje od trećine tijela Nesa Hrvatska dika slika
HR 10627 ženka Nikita Hrvatska dika

07.06.2010.
otac: BHRB 0000549 mužjak Jokaš
majka: BHR 837 ženka manje od trećine tijela Latria slika
BHR 1057 mužjak Šesan slika
BHR 1058 mužjak Šijun-Sokol
BHR 1055 mužjak manje od trećine tijela Šute slika

06.06.2010.
otac: BHUR 780 mužjak više od trećine tijela Bolero slika
majka: BHRB 23008 ženka manje od trećine tijela Anda slika
BHRB 1033 mužjak Dado slika
BHRB 1037 mužjak Dajo slika
BHRB 1039 mužjak Dedo slika
BHRB 1036 mužjak Duko slika
BHRB 1038 mužjak Dulo slika
BHRB 1034 mužjak Dundo slika
BHRB 10332 ženka Dika slika
BHRB 1031 ženka Duda slika

02.06.2010.
otac: BHRB 32460 mužjak manje od trećine tijela Golan slika
majka: BHRB 31741 ženka manje od trećine tijela Dina-Maša slika
BHRB 32826 mužjak manje od trećine tijela Simba slika
BHRB 32830 ženka manje od trećine tijela Sarabi slika

02.06.2010. OD BOBOVCA
otac: BHUR 21139 (BHUR 20866) mužjak više od trećine tijela Nik slika
majka: BHR 23090 ženka Dika slika
BHR 23718 mužjak Hektor od Bobovca
BHR 23717 mužjak Hogar od Bobovca
BHR 23719 ženka Herta od Bobovca

27.05.2010.
otac: BHRB 0000553 mužjak Ruto
majka: BHR 735 ženka više od trećine tijela Culpa slika
BHR 1048 ženka manje od trećine tijela Randa slika

27.05.2010.
otac: BHR 386 mužjak više od trećine tijela Boni slika
majka: BHRB 0000394 ženka više od trećine tijela Zana slika
BHR 1043 mužjak manje od trećine tijela Riko slika
BHR 1041 mužjak Ruto slika
BHR 1046 ženka Rajna - Azra
BHR 1045 ženka Rita

25.05.2010. CRO U CAN
otac: HUR 41679 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR Lun Cro U Can slika
majka: HUR 41446 ženka više od trećine tijela CHM-HR, CH-HR Ela Cro U Can slika
HR 10628 mužjak Viktor Hrvatski Cro U Can
HR 10629 mužjak Vihor Cro U Can
HR 10630 mužjak Vrbaski Sokol Cro U Can
HR 10631 mužjak Vagabundo Cro U Can
HR 10632 mužjak Velebit Cro U Can
HR 10633 ženka više od trećine tijela Viktorija Cro U Can slika
HR 10634 ženka Viki Cro U Can
HR 10635 ženka Vila Dalmatina Cro U Can

15.05.2010.
otac: BHR 23147 mužjak Suri-Best slika
majka: BHRB23388 ženka Griva Tuzlanska
BHRB 23683 mužjak Samsonov
BHRB 23677 mužjak Soko slika
BHRB 23678 mužjak Sokol
BHRB 23679 mužjak Sokolov
BHRB 23680 mužjak Sony Rambo
BHRB 23681 mužjak Suri Beki
BHRB 23682 ženka Sokolka slika

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››