Legla

1589 rezultata (311 - 320)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››

29.10.2011.
otac: BHR 22421 mužjak Bobi Sokolov slika
majka: BHRB 10332 ženka Dika slika
BHR 1260 mužjak manje od trećine tijela Lord
BHR 1259 mužjak manje od trećine tijela Lux
BHR 1261 ženka više od trećine tijela Lara slika
BHR 1264 ženka Lili
BHR 1262 ženka manje od trećine tijela Linda
BHR 1263 ženka manje od trećine tijela Luna

20.10.2011.
otac: BHRB 0000482 mužjak Lenox-Louis slika
majka: BHR 1045 ženka Rita
HR 11092 (BHR 1246) ženka više od trećine tijela Nuša slika

20.10.2011. OD HARAČIĆA
otac: BHR 22746 mužjak Tardo III od Haračića
majka: BHR 20003 ženka Vona III od Haračića slika
BHR 20218 mužjak Sheik od Haračića

11.10.2011.
otac: HUR 41804 mužjak manje od trećine tijela CH-HR Vil Ljupkovi tornjaci slika
majka: BHRB 23534 ženka Cana slika
BHR 20213 ženka Aba

08.10.2011.
otac: BHR 0000630 mužjak Cvitić
majka: BHR 0000631 ženka Azra
BHR 1191 mužjak Ninđa

07.10.2011.
otac: BHR 1055 mužjak manje od trećine tijela Šute slika
majka: BHR 1048 ženka manje od trećine tijela Randa slika
BHR 1235 mužjak Šomi
BHR 1236 mužjak Šoni
BHR 1234 mužjak Šunje
BHR 1233 mužjak Šute
BHR 1241 ženka Šela
BHR 1239 ženka Šimelda slika
BHR 1237 ženka Šina
HR 11002 (BHR 1240) ženka manje od trećine tijela CH-HR Šila slika
HR 11090 (BHR 1238) ženka manje od trećine tijela CH-HR Šiva slika

14.09.2011. GROSSMUTTER BERG
otac: HUR 41679 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR Lun Cro U Can slika
majka: HR 10305 ženka manje od trećine tijela Brenda Grossmutter Berg slika
HR 10816 mužjak manje od trećine tijela Faraon Grossmutter Berg
HR 10817 mužjak manje od trećine tijela Figo Grossmutter Berg slika
HR 10818 mužjak manje od trećine tijela Falko Grossmutter Berg slika
HR 10819 ženka manje od trećine tijela Flora Grossmutter Berg slika

12.09.2011. OD TUZLE
otac: BHRB 23406 mužjak manje od trećine tijela CH-BiH Sony Tuzlanski slika
majka: BHUR 22365 ženka manje od trećine tijela JCH-BIH Bela Miškina slika
BHRB 23890 ženka Meda od Tuzle
BHRB 23889 ženka Miškina od Tuzle

04.09.2011. OD GAVRANOVIĆA
otac: HR 10273 mužjak više od trećine tijela CH-HR Negro Cro U Can slika
majka: HR 10435 ženka Šara Cro U Can slika
HR 10813 ženka više od trećine tijela Astra od Gavranovića slika

30.08.2011. OD TUZLE
otac: BHRB 23704 mužjak manje od trećine tijela CH-BIH Soko III od Tuzle slika
majka: BHRB 23054 ženka manje od trećine tijela CH-BiH La Luna od Tuzle slika
BHRB 23891 mužjak Lavov od Tuzle
BHRB 23892 mužjak Lavrov od Tuzle
BHRB 23893 mužjak Lebedev od Tuzle
BHRB 23896 ženka manje od trećine tijela Lajka od Tuzle slika
BHRB 23894 ženka Lonja od Tuzle
BHRB 23895 ženka Lorka od Tuzle

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››