Legla

1587 rezultata (571 - 580)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››

30.09.2007. OD HARAČIĆA
otac: BHUR 22212 mužjak manje od trećine tijela CH-BiH Faraon slika
majka: BHUR 21503 ženka Sura slika
BHRB 23020 ženka Zola od Haračića

30.09.2007.
otac: BHRB 0000407 mužjak manje od trećine tijela Sokol slika
majka: BHRB 0000415 ženka Šagana
BHR 704 mužjak Campi
BHR 705 mužjak više od trećine tijela Cetis slika
BHR 706 ženka Cura

19.09.2007.
otac: BHRB 22515 mužjak Bilov
majka: BHRB 21055 ženka Tina
BHR 23090 ženka Dika slika

16.09.2007.
otac: BHUR 22069 mužjak Hadi
majka: BHRB 22514 ženka Mikica slika
BHRB 23002 mužjak manje od trećine tijela Aci slika
BHRB 23004 mužjak Albi slika
BHRB 23008 ženka manje od trećine tijela Anda slika

16.09.2007.
otac: BHRB 0000358 mužjak Rundo-Roki slika
majka: BHRB 653 ženka više od trećine tijela Bura slika
BHR 693 mužjak plašt Garov slika
BHR 692 mužjak Gegan
BHR 694 mužjak plašt Grivo slika
BHR ženka Ganga
BHRB 698 ženka više od trećine tijela Gara slika
BHR ženka Gera
BHR ženka Gora

16.09.2007.
otac: HUR 41054 mužjak manje od trećine tijela Ch-HR. Amon Zagrebački biseri slika
majka: HUR 41372 ženka Alma King-Tor Croatia
HR 10239 mužjak više od trećine tijela Bongo slika

15.09.2007.
otac: BHRB 0000272 mužjak manje od trećine tijela Šaro slika
majka: BHRB 0000412 ženka Šara
BHR 690 mužjak Dalton
BHR 689 mužjak manje od trećine tijela Dan slika
BHR 688 mužjak Dingo
BHR 692 ženka manje od trećine tijela Dora slika

14.09.2007. CRO U CAN
otac: HUR 41229 mužjak Bleki iz srca Slavonije
majka: HUR 41608 ženka više od trećine tijela Jani Cro U Can slika
HR 10229 mužjak Samson Cro U Can
HR 10230 mužjak Sem Cro U Can
HR 10231 mužjak Simba Cro U Can
HR 10232 mužjak Sokrat Cro U Can
HR 10233 mužjak Spartak Cro U Can
HR 10234 ženka Sani Cro U Can
HR 10235 ženka Snjeguljica Cro U Can slika
HR 10236 ženka Sofa Cro U Can
HR 10237 ženka manje od trećine tijela Sisi Cro U Can slika
HR 10238 mužjak Sokol Kupreški Cro U Can slika

14.09.2007.
otac: BHRB 21418 mužjak više od trećine tijela Soko slika
majka: BHRB 21574 ženka Taka
BHR 22970 ženka Dea slika
BHRB 22971 ženka Dona

10.09.2007.
otac: BHR 104 mužjak više od trećine tijela CH-BiH Roni slika
majka: BHRB 22385 ženka Astra-Šara
BHRB 22960 mužjak manje od trećine tijela Ch- BiH Sultan slika

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››