Legla

1569 rezultata (201 - 210)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 sljedeća ››

15.08.2013. CRO U CAN
otac: HUR 41679 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR Lun Cro U Can slika
majka: HUR 41870 (BHR 31900) ženka više od trećine tijela CH-HR Taša Topolska slika
HR 11066 mužjak Febus Cro U Can
HR 11067 mužjak CH-HR Facko Cro U Can slika
HR 11068 ženka manje od trećine tijela Frida Cro U Can slika
HR 11069 ženka Flekica Cro U Can
HR 11070 ženka Fortuna Cro U Can
HR 11071 ženka Früling Cro U Can

12.08.2013.
otac: BHR 965 mužjak manje od trećine tijela Kuki - Car slika
majka: BHR 1046 ženka Rajna - Azra
BHR 1863 ženka Stella
BHR 1864 ženka Sunčica

10.07.2013. ZLATNA ŠAPA
otac: HUR 42088 (BHRB 0000569) mužjak manje od trećine tijela Medo slika
majka: HUR 42793 (BHR 1218) ženka Šindra slika
HR 11045 mužjak Shadow Zlatna šapa slika
HR 11046 mužjak Show Zlatna šapa slika
HR 11047 mužjak Shai Zlatna šapa slika
HR 11048 ženka Shania Zlatna šapa slika
HR 11049 ženka Sharka Zlatna šapa slika

07.07.2013. LES HAUTS DE MALFORET
otac: HR 10768 mužjak manje od trećine tijela JCH-HR, JCH-SLO, CH-SLO, CH-HR, CH-HR-G Tempo Vala Liburna slika
majka: LOF 2 B.B.H.C. LOF 16 ženka CH-FR Gloss Des Hauts de Malforet
LOF 2 B.B.H.C. LOF 44 mužjak Ikeo Des Hauts de Malforet slika
LOF 2 B.B.H.C. LOF 42 ženka I'Spam Des Hauts de Malforet slika
LOF 2 B.B.H.C. LOF 43 ženka manje od trećine tijela CH-FR I'Volvic Des Hauts de Malforet slika
LOF 2 B.B.H.C. LOF 41 ženka Ianka Des Hauts de Malforet slika
LOF 2 B.B.H.C. LOF 39 ženka Irka Des Hauts de Malforet slika
LOF 2 B.B.H.C. LOF 38 ženka Ischka Des Hauts de Malforet slika
LOF 2 B.B.H.C. LOF 40 ženka Isha Des Hauts de Malforet slika
LOF 2 B.B.H.C. LOF 37 ženka Ixis Des Hauts de Malforet slika

01.07.2013. BEN QUICK
otac: BHR 20218 mužjak Sheik od Haračića
majka: BHR 20247 ženka Nilla
BHR 20351 mužjak Amor Ben Quick

27.06.2013.
otac: BHR 1110 mužjak manje od trećine tijela Kan-Šarov slika
majka: BHRB 31963 ženka manje od trećine tijela JCH-BiH Alka od Crne Ramske slika
BHR 1820 mužjak više od trećine tijela Tayson slika

26.06.2013. LJUPKOVI TORNJACI
otac: HUR 41932 mužjak Fargo Ljupkovi tornjaci slika
majka: HR 10723 ženka Jeny Ljupkovi tornjaci slika
HR 11037 (LOF 2 B.B.H.C. 76/10) mužjak CH-FR Maybach Ljupkovi tornjaci slika
HR 11039 mužjak Malibu Ljupkovi tornjaci
HR 11040 mužjak Matrix Ljupkovi tornjaci
HR 11041 mužjak Moon Ljupkovi tornjaci
HR 11043 ženka Menta Ljupkovi tornjaci

24.06.2013. OD CRNE RAMSKE
otac: BHRB 31874 mužjak manje od trećine tijela Bandit od Crne Ramske slika
majka: BHRB 536 ženka Elona
BHRB 33671 mužjak Div od Crne Ramske
BHRB 33673 mužjak Don od Crne Ramske slika

13.06.2013.
otac: BHRB 0000329 mužjak Best slika
majka: BHRB 23889 ženka Miškina od Tuzle
HUR 42097 (BHR 1886) ženka Linda

28.05.2013. BEN QUICK
otac: BHR 23843 mužjak Roki Junior od Haračića
majka: BHRB 23682 ženka Sokolka slika
BHR 23145 mužjak Tarzan Ben Quick
BHR 430 ženka Tara Ben Quick slika

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 sljedeća ››