Legla

1569 rezultata (1301 - 1310)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 sljedeća ››

05.03.1998. KING - TOR CROATIA
otac: HUR 40046 mužjak Boni
majka: HUR 40019 ženka manje od trećine tijela Rina Sokolova slika
HUR 40199 mužjak Eron King-Tor Croatia
HUR 40200 ženka više od trećine tijela Ella King-Tor Croatia
HUR 40201 ženka Etna King-Tor Croatia
HUR 40202 ženka Ena King-Tor Croatia
HUR 40203 ženka Ema King-Tor Croatia

02.03.1998. BONY-TOR
otac: HUR 40045 mužjak više od trećine tijela CH-HR Aga slika
majka: JR 40022 (RM 204) ženka plašt CH-HR. Bonita slika
HUR 40205 ženka Eni Bony-Tor
HUR 40206 ženka manje od trećine tijela Emily Bony-Tor slika
HUR 40207 ženka plašt CH-HR Ebony Bony-Tor slika
HUR 40208 ženka Elba Bony-Tor
HUR 40209 ženka Elizabet Bony-Tor
HUR 40210 mužjak Erol Bony-Tor
HUR 40211 mužjak plašt Eros Bony-Tor
HUR 40212 ženka Estelle Bony-Tor
HUR 40213 mužjak Erik Bony-Tor

28.02.1998.
otac: JUR 20290 (RM 230) mužjak Begi-Kuki
majka: BHUR 20268 (RM 446) ženka Noa-Žutača
BHR 549 mužjak Dingo
BHUR 20536 (BHR 550) ženka Dona

15.02.1998.
otac: JUR 20290 (RM 230) mužjak Begi-Kuki
majka: BHUR 20303 ženka Beta-Cura
BHUR 20537 (RM 543) mužjak Bari
RM 542 mužjak Begi
RM 544 mužjak Ben
RM 545 mužjak Bond
RM 540 mužjak Boni
RM 541 mužjak Bor
RM 548 ženka Beta
RM 546 ženka Bina
BHUR 20596 (RM 547) ženka Bona

03.02.1998.
otac: RM 266 mužjak Ari
majka: BHUR 21053 ženka Kobra
BHUR 21054 mužjak Rambo

15.01.1998.
otac: JUR 20290 (RM 230) mužjak Begi-Kuki
majka: JUR 20245 ženka Bina
RM 537 mužjak Aro
RM 536 mužjak As
RM 538 ženka Anda

12.01.1998.
otac: JUR 20287 mužjak Roki
majka: HUR 40190 ženka Oluja
HUR 40193 ženka Buba
HUR 40194 ženka Bila
HUR 40195 mužjak Bili
HUR 40196 mužjak Bigo
HUR 40197 mužjak Bubi
HUR 40198 mužjak Beki

05.01.1998.
HUR 40295 mužjak Šaro

1998.
otac: BHUR 20243 mužjak Laki
majka: BHUR 20291 ženka Linda
BHRB 20613 ženka Biga

10.12.1997.
otac: BHUR 20523 (BHR 482) mužjak Loli-Gari
majka: BHUR 20336 ženka Dona
BHUR 20524 mužjak Div-Džodi
BHUR 20528 ženka Diva-Gusi
BHUR 20527 ženka Drena
HUR 40290 (BHUR 20526) ženka Dina-Cuna slika
HUR 40291 (BHUR 20529) ženka Diva-Bubi
HUR 40305 (BHUR 20525) mužjak Dren

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 sljedeća ››