Legla

1593 rezultata (1421 - 1430)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 sljedeća ››

31.05.1993.
otac: JUR 238 mužjak manje od trećine tijela CH-HR Saša slika
majka: JR 40022 (RM 204) ženka plašt CH-HR. Bonita slika
HR 10026 mužjak Aston

1993.
HUR 40257 mužjak Bilov

1993.
otac: JUR 20608 mužjak Medov
majka: JUR 20609 ženka Šara (Žuta)
BHUR 20615 mužjak Šarov (Medo)

1993.
otac: neupisan mužjak Šarov
majka: neupisana ženka Biza
HUR 40044 mužjak manje od trećine tijela Šarov (Pelivanov) slika

1993.
otac: JUR 20126 mužjak Azur slika
majka: JUR 20222 ženka Šara slika
HUR 40080 ženka Buba slika
HUR 40081 mužjak Grivo

1993.
majka: JUR 20259 ženka Cuka
BHUR 20295 ženka Kuja

1993.
otac: JUR 20249 mužjak Cer
majka: JUR 20257 ženka Šara
BHUR 20291 ženka Linda

25.10.1992.
BHUR 20853 mužjak Šarov

10.10.1992.
otac: JUR 238 mužjak manje od trećine tijela CH-HR Saša slika
majka: JUR 20233 (RM 164) ženka Rega
HR 10010 mužjak San
HR 10011 mužjak Sirovi
HR 10016 ženka Suda

02.07.1992.
otac: JUR 20126 mužjak Azur slika
majka: JUR 20222 ženka Šara slika
HUR 40075 mužjak Bili

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 sljedeća ››