Legla

1589 rezultata (1471 - 1480)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››

13.09.1989.
otac: JUR 20145 (RM 7) mužjak Aron-Fido
majka: JUR 20146 (RM 23) ženka plašt Brnja-Lasa
RM 160 mužjak Ron
RM 163 ženka Rina
RM 161 ženka Rona
RM 162 ženka Ronka
JUR 20233 (RM 164) ženka Rega

02.07.1989.
otac: JUR 20172 mužjak Šargo (Bugi)
majka: JUR 20173 (RM 63) ženka Bena
RM 133 mužjak Rafo
RM 135 mužjak Rambo
Rm 131 mužjak Rax
RM 130 mužjak Rex
RM 132 mužjak Riki
RM 134 mužjak Ris
RM 136 mužjak Roko

01.06.1989.
JUR 20215 ženka Bela

28.05.1989.
otac: JUR 20192 mužjak Šargo
majka: JUR 20187 ženka plašt Gena (Ledi)
JUR 150 (RM 150) mužjak Gogi
JUR 152 (Rm 152) ženka Gela
JUR 20248 mužjak Gujo-Mrljo

23.05.1989.
otac: JUR 20171 (RM 65) mužjak Atos (Soko)
majka: JUR 20147 (RM 26) ženka Bisera
RM 108 mužjak Aco
RM 107 mužjak Aga
RM 106 mužjak Ali
RM 109 mužjak Atos
RM 110 ženka Ada
RM 111 ženka Ala
RM 112 ženka Alfa

15.05.1989.
JUR 20218 ženka Mala

26.04.1989.
otac: JUR 20060 mužjak Šargo (Miki)
majka: JUR 20181 (RM 61) ženka plašt Bara (Endži) slika
RM 120 mužjak Dax
RM 119 mužjak Dendi
RM 123 mužjak Don
RM 121 mužjak Doni
RM 125 ženka Daša
RM 129 ženka Dika
RM 127 ženka Diva
RM 124 ženka Doli
RM 126 ženka Dona
RM 128 ženka Dora
JUR 100001 (RM 122) mužjak Dag

03.04.1989.
JUR 20206 mužjak plašt Rex

01.04.1989.
otac: JUR 20165 mužjak Žućo
majka: JUR 20170 (RM 67) ženka Astra-Šara
RM 116 mužjak Bari
RM 115 mužjak Ben
RM 113 mužjak Bigor
RM 114 mužjak Bok
JUR 20200 (RM 117) ženka Bora
JUR 20256 (RM 118) ženka Bena

15.02.1989.
JUR 20238 mužjak manje od trećine tijela Bili

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 sljedeća ››