Legla

1593 rezultata (371 - 380)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 sljedeća ››

29.07.2010. LJUPKOVI TORNJACI
otac: HR 10150 mužjak CHM-HR, CH-HR Stam III od Haračića slika
majka: HUR 41628 ženka manje od trećine tijela CHM-HR Clementine Ljupkovi tornjaci slika
HR 10651 mužjak manje od trećine tijela Gross Ljupkovi tornjaci slika
HR 10654 ženka Gala Ljupkovi tornjaci

10.07.2010.
otac: BHR 386 mužjak više od trećine tijela Boni slika
majka: BHRB 806 ženka više od trećine tijela Tera slika
BHR 1083 mužjak Grivo
BHR 1084 mužjak Guberko
BHR 1082 mužjak manje od trećine tijela Guberski slika
BHR 1087 ženka Guberanka slika
BHR 1086 ženka Guberka slika
BHR 1085 ženka manje od trećine tijela Guberska slika

09.07.2010.
otac: BHRB 31970 mužjak Ugar od Salkića
majka: BHR 21903 ženka Megy od Salkića
BHR 40039 mužjak Doni

08.07.2010. OD HARAČIĆA
otac: BHR B 22744 mužjak manje od trećine tijela Tinn III od Haračića slika
majka: BHR 20003 ženka Vona III od Haračića slika
BHR 20164 mužjak Pando od Haračića slika
BHR 20165 mužjak Panter od Haračića slika
BHR 20163 mužjak Princ Vlašića od Haračića slika
BHR 20166 ženka Panda IV od Haračića

06.07.2010.
otac: mužjak Cezar
majka: ženka Cera
BHRB 32835 mužjak Soko

22.06.2010. CRO U CAN
otac: HUR 41679 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR Lun Cro U Can slika
majka: HUR 42010 (BHUR 247) ženka manje od trećine tijela Lasa slika
HR 10636 mužjak manje od trećine tijela Zoro Cro U Can slika
HR 10637 mužjak Zagor Cro U Can
HR 10638 mužjak manje od trećine tijela Zagrebački Sokol Cro U Can slika
HR 10639 ženka Zizi Cro U Can
HR 10640 ženka Zlata Zagrebačka Cro U Can

19.06.2010.
otac: HR 10261 mužjak više od trećine tijela Garbin Hrvatska dika slika
majka: HUR 41405 ženka više od trećine tijela Ava slika
HR 10641 ženka manje od trećine tijela Senia slika
HR 10642 ženka više od trećine tijela Sila slika
HR 10643 ženka manje od trećine tijela Stella slika
HR 10644 mužjak manje od trećine tijela Sibir slika
HR 10645 mužjak manje od trećine tijela Saturn slika
HR 10646 (FI44826/14) ženka više od trećine tijela Satira slika
HR 10647 ženka manje od trećine tijela Santa slika

15.06.2010. HRVATSKA DIKA
otac: HUR 41573 mužjak manje od trećine tijela Zeus slika
majka: HR 10260 ženka više od trećine tijela Godiva Hrvatska dika slika
HR 10622 mužjak manje od trećine tijela Niko Hrvatska dika slika
HR 10623 mužjak Nomad Hrvatska dika
HR 10624 mužjak Nanuk Hrvatska dika
HR 10625 (FI51986/11) ženka više od trećine tijela CH-FIN, SE UCh Numa Hrvatska dika slika
HR 10626 ženka manje od trećine tijela Nesa Hrvatska dika slika
HR 10627 ženka Nikita Hrvatska dika

07.06.2010.
otac: BHRB 0000549 mužjak Jokaš
majka: BHR 837 ženka manje od trećine tijela Latria slika
BHR 1057 mužjak Šesan slika
BHR 1058 mužjak Šijun-Sokol
BHR 1055 mužjak manje od trećine tijela Šute slika

06.06.2010.
otac: BHUR 780 mužjak više od trećine tijela Bolero slika
majka: BHRB 23008 ženka manje od trećine tijela Anda slika
BHRB 1033 mužjak Dado slika
BHRB 1037 mužjak Dajo slika
BHRB 1039 mužjak Dedo slika
BHRB 1036 mužjak Duko slika
BHRB 1038 mužjak Dulo slika
BHRB 1034 mužjak Dundo slika
BHRB 10332 ženka Dika slika
BHRB 1031 ženka Duda slika

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 sljedeća ››