Legla

1593 rezultata (411 - 420)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 sljedeća ››

16.12.2009. ZLATNA ŠAPA
otac: HUR 41769 mužjak više od trećine tijela Astor Od Laninih tornjaka slika
majka: HR 10065 ženka više od trećine tijela Mila slika
HR 10552 ženka Eva Zlatna šapa slika
HR 10553 mužjak Erebus Zlatna šapa slika
HR 10554 mužjak Expugno Zlatna šapa slika
HR 10555 ženka Embamma Zlatna šapa slika
HR 10556 ženka Ecce Zlatna šapa slika
HR 10557 mužjak Eligo Zlatna šapa slika
HR 10558 mužjak Erudio Zlatna šapa slika
HR 10559 ženka Ecclesia Zlatna šapa slika
HR 10560 ženka manje od trećine tijela Elegantia Zlatna šapa slika
HR 10561 mužjak Expono Zlatna šapa slika

15.12.2009. OD TUZLE
otac: BHRB 22773 mužjak manje od trećine tijela JCH-BiH, CH-BIH Medov II Tuzlanski slika
majka: BHRB23388 ženka Griva Tuzlanska
BHRB 23883 ženka manje od trećine tijela Bela Bora od Tuzle

11.12.2009.
otac: BHUR 20935 mužjak Roki (Tango)
majka: BHRB 22655 ženka Anda slika
BHR-B23620 ženka manje od trećine tijela Nina slika

06.12.2009. BOSS-TOR
otac: HUR 41651 mužjak više od trećine tijela CH-HR Gord Zagrebački biseri slika
majka: HUR 41894 (BHUR 809) ženka manje od trećine tijela Vita slika
HR 10544 mužjak manje od trećine tijela Nando Boss-Tor slika
HR 10545 mužjak Nikko Boss-Tor slika
HR 10546 ženka manje od trećine tijela CH-BiH, CH-HR Nelly Boss-Tor slika
HR 10547 ženka Nola Boss-Tor slika
HR 10548 ženka manje od trećine tijela CH-HR Nicole Boss-Tor slika
HR 10549 ženka manje od trećine tijela Naomi Boss-Tor slika
HR 10550 ženka Nensi Boss-Tor slika
HR 10551 ženka manje od trećine tijela Ch-FR Nika Boss-Tor slika

01.12.2009. BOSS-TOR
otac: HUR 41893 (BHUR 23352) mužjak više od trećine tijela CH-HR Schulz slika
majka: HUR 41829 ženka manje od trećine tijela Gina slika
HUR 41916 mužjak Diler Boss-Tor slika
HUR 41917 mužjak Diablo-Zorro Boss-Tor slika
HUR 41918 mužjak više od trećine tijela Demon Boss-Tor slika
HUR 41919 mužjak Devil Boss-Tor slika
HUR 41920 ženka Diva Boss-Tor slika
HUR 41921 ženka Demi Boss-Tor slika
HUR 41922 ženka Donna Boss-Tor slika

01.12.2009.
otac: BHRB 0000407 mužjak manje od trećine tijela Sokol slika
majka: HR 10276 ženka manje od trećine tijela Nera Cro U Can slika
BHR 992 mužjak Tigar

28.11.2009. LJUPKOVI TORNJACI
otac: HUR 41545 mužjak više od trećine tijela CHM-HR, CH-HR Lando Ljupkovi tornjaci slika
majka: HUR 41628 ženka manje od trećine tijela CHM-HR Clementine Ljupkovi tornjaci slika
HR 10536 mužjak manje od trećine tijela Rik Ljupkovi tornjaci slika
HR 10540 ženka Rona Ljupkovi tornjaci slika
HR 10541 ženka Rika Ljupkovi tornjaci slika
HR 10543 ženka manje od trećine tijela Reta Ljupkovi tornjaci slika

22.11.2009. VALA LIBURNA
otac: BHRB 0000356 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Roni slika
majka: HUR 41669 (BHR 667) ženka više od trećine tijela CHM-HR, CH-HR, JEW '07 Kanga slika
HUR 41909 mužjak više od trećine tijela Valun Vala Liburna slika
HUR 41910 mužjak više od trećine tijela Vandal Vala Liburna slika
HUR 41911 mužjak više od trećine tijela Vapor Vala Liburna slika
HUR 41912 mužjak manje od trećine tijela JCH-HR, CH-HR, CH-SLO Vihor Vala Liburna slika
HUR 41913 (SPRPPT 000001) mužjak više od trećine tijela JCH-SLO Vragolan Vala Liburna slika
HUR 41914 ženka plašt Veja Vala Liburna slika
HUR 41915 ženka manje od trećine tijela JCH-HR, CH-HR Vila Velebita Vala Liburna slika

21.11.2009. IZ MALEGA VRHKA
otac: HUR 41804 mužjak manje od trećine tijela CH-HR Vil Ljupkovi tornjaci slika
majka: SLRPPT 000001 (BHRB 20094) ženka manje od trećine tijela Žanka
SLRPPT 000030 mužjak Vili Iz Malega Vrhka
SLRPPT 000032 ženka Viki Iz Malega Vrhka
SLRPPT 000031 ženka Viva Iz Malega Vrhka

30.10.2009.
otac: BHRB 0000377 mužjak Riki slika
majka: BHRB 806 ženka više od trećine tijela Tera slika
BHR 970 mužjak Šargo
BHR 968 mužjak Šarko
BHR 971 mužjak Šarov
BHR 972 ženka Šara

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 sljedeća ››