Legla

1593 rezultata (461 - 470)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 sljedeća ››

22.04.2009.
otac: HUR 41893 (BHUR 23352) mužjak više od trećine tijela CH-HR Schulz slika
majka: BHRB 0000394 ženka više od trećine tijela Zana slika
HUR 41885 mužjak više od trećine tijela Ixil slika
HUR 41886 mužjak manje od trećine tijela Ipai slika
HUR 41887 ženka više od trećine tijela Imala slika
HUR 41888 ženka manje od trećine tijela Inka slika

06.04.2009.
otac: HUR 41532 mužjak manje od trećine tijela Kod slika
majka: HR 10207 ženka više od trećine tijela Mery Cro U Can slika
HUR 41958 ženka manje od trećine tijela Tia slika

03.04.2009. CRO U CAN
otac: HUR 41679 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR Lun Cro U Can slika
majka: HUR 42010 (BHUR 247) ženka manje od trećine tijela Lasa slika
HR 10433 mužjak više od trećine tijela Šarov Vučkov Cro U Can slika
HR 10434 ženka Šarica Cro U Can
HR 10435 ženka Šara Cro U Can slika
HR 10436 ženka manje od trećine tijela CHM-HR Šiška-Lasa Cro U Can slika

26.03.2009. VOM LOHHOF-RUDEL
otac: HUR 41651 mužjak više od trećine tijela CH-HR Gord Zagrebački biseri slika
majka: HR 10174 (VDH 09/178Ü0001) ženka manje od trećine tijela Ada Planinski vitez slika
VDH 09/1780002 mužjak manje od trećine tijela Acki vom Lohhof-Rudel slika
VDH 09/1780003 mužjak više od trećine tijela Ajosch vom Lohhof-Rudel slika
VDH 09/1780004 mužjak više od trećine tijela Alwin vom Lohhof-Rudel slika
VDH 09/1780005 mužjak manje od trećine tijela Atilla vom Lohhof-Rudel slika
VDH 09/1780006 ženka više od trećine tijela Alberta vom Lohhof-Rudel slika
VDH 09/1780007 ženka više od trećine tijela Avina vom Lohhof-Rudel
VDH 09/1780008 ženka više od trećine tijela Ayla vom Lohhof-Rudel slika

22.03.2009. ZAGREBAČKI BISERI
otac: HR 10168 mužjak više od trećine tijela CH-HR Archie Planinski vitez slika
majka: HUR 41584 (BHR 238) ženka plašt Golubica slika
HUR 41864 mužjak plašt Bul Zagrebački biseri slika
HUR 41865 mužjak manje od trećine tijela Bam II. Zagrebački biseri slika
HUR 41866 ženka manje od trećine tijela Bamba II. Zagrebački biseri slika
HUR 41867 ženka plašt Bira Zagrebački biseri slika
HUR 41868 ženka više od trećine tijela Brita Zagrebački biseri slika

08.03.2009.
otac: HUR 41806 (BHR 867) mužjak više od trećine tijela CHM-HR, CH-HR Attila slika
majka: HR 10146 ženka manje od trećine tijela Hana Tor Podravski dragulji slika
HR 10415 mužjak Astor
HR 10416 mužjak Amor
HR 10417 mužjak Aresco
HR 10418 mužjak Artur
HR 10419 mužjak Alfons
HR 10420 ženka Amanda
HR 10421 ženka Amalka
HR 10422 ženka Anabela
HR 10423 ženka Astorela
HR 10424 ženka Astoria

05.03.2009.
otac: BHRB 0000407 mužjak manje od trećine tijela Sokol slika
majka: BHRB 0000350 ženka više od trećine tijela Alpa slika
BHRB 0000521 ženka manje od trećine tijela Tina slika

03.03.2009. PLEHAN
otac: BHRB 22446 mužjak Doki Plehan slika
majka: BHR 21727 ženka više od trećine tijela Bella slika
BHR 0000568 ženka Kika Plehanska

01.03.2009. DUVANJSKA BAŠTINA
otac: BHR 878 mužjak Gusar od Vran planine slika
majka: BHUR 608 ženka manje od trećine tijela Cvita slika
BHR 890 mužjak manje od trećine tijela Inat Duvanjska baština slika

05.02.2009.
otac: HUR 41980 (BHRB 816) mužjak CH-BIH, CH-HR Roki od Crne Ramske slika
majka: BHRB 31543 ženka Doris
BHRB 32264 ženka Bela

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 sljedeća ››