Legla

1593 rezultata (951 - 960)

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 sljedeća ››

18.10.2003.
otac: HUR 40031 mužjak više od trećine tijela Sole Sokolov slika
majka: HUR 40699 ženka više od trećine tijela Jagoda
HUR 42034 mužjak više od trećine tijela Eldar slika
HUR 42035 mužjak Eros
HUR 42036 mužjak Ero
HUR 42037 ženka više od trećine tijela CH-HR, CHV-HR Erika slika
HUR 42038 ženka više od trećine tijela Eta slika
HUR 42039 ženka plašt Eva slika

11.10.2003.
otac: HUR 40397 mužjak manje od trećine tijela CH-HR Kon Zagrebački biseri slika
majka: HUR 40456 ženka manje od trećine tijela Leda
HUR 42026 mužjak Arni
HUR 42027 mužjak Aldo
HUR 42028 ženka manje od trećine tijela Alba
HUR 42029 ženka Ajda slika
HUR 42030 ženka Azra
HUR 42031 ženka manje od trećine tijela Asta slika
HUR 42032 ženka Arma
HUR 42033 ženka manje od trećine tijela Anka

10.10.2003.
otac: BHUR 20531 mužjak Dark-Šarov
majka: BHR 24 ženka Boa Fan of Shepherd
BHUR 21563 ženka Brza

10.10.2003.
otac: BHUR 20935 mužjak Roki (Tango)
majka: BHUR 21144 ženka Nana
BHUR 21559 mužjak Nero

10.10.2003. CRO U CAN
otac: HUR 40969 (BHUR 20938) mužjak više od trećine tijela Arči
majka: HUR 40657 ženka više od trećine tijela Alka Piasevoli slika
HUR 42012 mužjak Aron Cro U Can
HUR 42013 mužjak Ari Cro U Can
HUR 42014 mužjak Astor Cro U Can
HUR 42015 ženka više od trećine tijela Astra Cro U Can slika
HUR 42016 ženka manje od trećine tijela CH-BIH Azra Cro U Can slika
HUR 42017 ženka Alma Cro U Can

28.09.2003. LJUPKOVI TORNJACI
otac: HUR 40760 mužjak više od trećine tijela CH-HR Rik Tornjaci slika
majka: HUR 40735 (BHUR 20683) ženka Bora
HUR 42058 ženka Lexa Ljupkovi tornjaci
HUR 42059 ženka manje od trećine tijela Lana Ljupkovi tornjaci slika
HUR 42060 ženka više od trećine tijela Lina Ljupkovi tornjaci
HUR 42061 ženka Lea Ljupkovi tornjaci
HUR 42062 ženka Lola Ljupkovi tornjaci
HUR 42063 ženka Laura Ljupkovi tornjaci

26.09.2003.
otac: BHRB 0000330 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Cuni slika
majka: HUR 40679 ženka više od trećine tijela Arca Hrvatsko blago slika
BHR 307 ženka Ciga
BHR 306 ženka Cuna

20.09.2003.
otac: HUR 41531 (BHUR 20841) mužjak više od trećine tijela CH-BiH, CH-HR Šaro-Grivo slika
majka: BHR 315 ženka Lesa Ramska
BHR 290 mužjak Ben
BHR 287 mužjak Best
BHR 291 mužjak Boni
BHR 289 mužjak Boss
BHR 288 mužjak Brando
BHR 292 ženka Bona

20.09.2003.
majka: BHUR 21805 ženka Šara
BHUR 21989 ženka Linda

10.09.2003.
otac: BHUR 20891 mužjak Bigo slika
majka: BHUR 20843 ženka Šiba slika
BHR 270 mužjak Šaro
BHR 269 mužjak Šerif
BHR 271 mužjak Šiljo
BHR 272 ženka Šara slika
BHR 273 ženka Šiši

‹‹ prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 sljedeća ››